PKT TRENING CENTAR

Primena novog (jedinstvenog) Pravilnika o porezu na dodatu vrednost - dvodnevni online trening

21. i 22. 4. 2021.

Početkom aprila očekuje se donošenje novog Pravilnika o porezu na dodatu vrednost. Reč je o objedinjenom (jedinstvenom) pravilniku koji zamenjuje 27 pojedinačnih pravilnika iz oblasti PDV-a koji su sada u primeni. Predviđeno je da se novi Pravilnik o PDV-u primenjuje od 1. jula 2021. godine.

Pravilnik o PDV-u ima: 

 • 282 člana,
 • oko 120 strana (u formatu A4) i
 • 19 obrazaca

Pravilnik o PDV-u zasnovan je na odredbama postojećih pojedinačnih pravilnika, ali predviđene su brojne i značajne izmene (npr. kod prometa iz oblasti građevinarstva, izdavanja računa, osnovice za PDV, poreskih oslobođenja i dr.). Upravo zbog značaja i obimnosti izmena trening je dvodnevni kako bismo detaljno objasnili nova i izmenjena pravila.      

PROGRAM PREDAVANJA  

 • Promet iz oblasti građevinarstva - nova pravila određivanja poreskog dužnika 
 • Prenos celokupne ili dela imovine - nova pravila
 • Poslovni uzorci i reklamni materijal - nova pravila
 • Promet dobara i usluga bez naknade - nova pravila
 • Promet nepovratne ambalaže - nova pravila
 • Zamena dobara u garantnom roku - nova pravila
 • Predaja dobara na osnovu lizinga - nova pravila
 • Utvrđivanje i izmena osnovice za PDV - nova pravila
 • Poreska oslobođenja kod uvoza i prevoza dobara koja se uvoze - nova pravila
 • Uslovi za primenu poreskih oslobođenja - nova pravila
 • Izdavanje računa - nova pravila
 • Vođenje evidencije o PDV-u i iskazivanje podataka u Obrascu POPDV - nova pravila
 • Tekuća aktuelna pitanja iz oblasti PDV-a

Realizacija treninga podrazumeva predavanje sa PPT prezentacijom, diskusiju i odgovore na pitanja.

PREDAVAČI

Igor Tatić, osnivač Poreske kancelarije Tatić

Marija Burić, savetnik u Poreskoj kancelariji Tatić

Đorđe Saveljić, savetnik u Poreskoj kancelariji Tatić

DATUM I VREME ODRŽAVANJA

Trening se realizuje online, posredstvom internet platforme Zoom. 

21. i 22. aprila 2021. godine, od 10:00 do 14:15.

CENA

Cena za pretplatnike časopisa: 17.900,00 dinara + PDV

Cena za ostale učesnike: 23.900,00 dinara + PDV

Popust: U slučaju prijave tri ili više učesnika iz iste kompanije, odobravamo popust od 10% na ukupnu naknadu.

Naknada se plaća unapred na tekući račun, na osnovu predračuna koji se dobija na e-mail nakon slanja elektronske prijave.

PRIJAVA UČESNIKA

Prijava učesnika vrši se elektronskim putem, upisivanjem podataka u PRIJAVI ZA TRENING, koja se nalazi na www.pktatic.rs (u okviru stranice: Trening centar).