PKT TRENING CENTAR

Primena novog (jedinstvenog) Pravilnika o porezu na dodatu vrednost - dvodnevni online trening (repriza)

19. i 20. 5. 2021.

Nakon premijere treninga u aprilu (kojoj je prisustvovalo 390 učesnika), zbog dodatnog interesovanja PKT organizuje trening u novom (repriznom) terminu. 

Tema treninga je primena novog Pravilnika o porezu na dodatu vrednost. Reč je o objedinjenom (jedinstvenom) pravilniku koji zamenjuje 27 pojedinačnih pravilnika iz oblasti PDV-a koji su sada u primeni. Predviđeno je da se novi Pravilnik o PDV-u primenjuje od 1. jula 2021. godine

Pravilnik o PDV-u ima: 

 • 282 člana,
 • 33 poglavlja
 • 19 obrazaca. 

Pravilnik o PDV-u zasnovan je na odredbama postojećih pojedinačnih pravilnika, ali predviđene su brojne i značajne izmene (npr. kod prometa iz oblasti građevinarstva, izdavanja računa, osnovice za PDV, poreskih oslobođenja i dr.). Upravo zbog značaja i obimnosti izmena trening je dvodnevni kako bismo detaljno objasnili nova i izmenjena pravila.      

PROGRAM PREDAVANJA PRVOG DANA

Tema dana – Osnovica za PDV:

 • Poreski tretman povratne ambalaže
 • Uticaj poreza po odbitku na osnovicu – preciziranje pravila
 • Procena osnovice u slučaju kada poreskom dužniku nije poznat iznos naknade za promet – preciziranje pravila
 • Vraćanje dobara koje dovodi do izmene osnovice - nova pravila
 • Logistički rabat - izmena osnovice ili zaseban promet usluge
 • Protivčinidbe koje ne dovode do izmene osnovice i dr.

Ostale teme prvog dana:

 • Nova pravila izdavanja računa 
 • Iskazivanje podataka u Obrascu POPDV - nova pravila 
 • Srazmerni poreski odbitak - preciziranje pravila

Odgovori na pitanja

PROGRAM PREDAVANJA DRUGOG DANA

Tema dana:

 • Nova pravila određivanja poreskog dužnika za promet iz oblasti građevinarstva i druga aktuelna pitanja iz oblasti građevinarstva

Ostale teme drugog dana:

 • Prenos celokupne ili dela imovine – nova pravila za poresko izuzimanje
 • Prevozne usluge – mesto prometa i uslovi za poresko oslobođenje
 • Poklanjanje kataloga i drugog reklamnog materijala
 • Davanje poslovnih uzoraka - nova pravila
 • Popravka (servisiranje) dobara u garantnom roku
 • Ostala preciziranja

Odgovori na pitanja

Realizacija treninga podrazumeva predavanje sa PPT prezentacijom, diskusiju i odgovore na pitanja.

PREDAVAČI

Igor Tatić, osnivač Poreske kancelarije Tatić

Marija Burić, savetnik u Poreskoj kancelariji Tatić

DATUM I VREME ODRŽAVANJA

Trening se realizuje online, posredstvom internet platforme Zoom. 

19. i 20. maja 2021. godine, od 10:00 do 14:15.

CENA

Cena za pretplatnike časopisa: 17.900,00 dinara + PDV

Cena za ostale učesnike: 23.900,00 dinara + PDV

Popust: U slučaju prijave tri ili više učesnika iz iste kompanije, odobravamo popust od 10% na ukupnu naknadu.

Naknada se plaća unapred na tekući račun, na osnovu predračuna koji se dobija na e-mail nakon slanja elektronske prijave.

PRIJAVA UČESNIKA

Prijava učesnika vrši se elektronskim putem, upisivanjem podataka u PRIJAVI ZA TRENING, koja se nalazi na www.pktatic.rs (u okviru stranice: Trening centar).