Arhiva treninga

Prevozne, špediterske i usluge skladištenja u sistemu PDV-a

16. 4. 2019.
 

Tema treninga jesu brojne specifične transakcije u oblasti prevoza dobara i lica, sa posebnim akcentom na sporna pitanja kao što je npr. obračun PDV-a po osnovu prevoza dobara koja se smeštaju u carinsko skladište, određivanje poreskog tretmana dangubnine (tzv. auto-dani) ili naknade štete koju učini prevoznik. Osim usluge prevoza i organizacije tj. posredovanja u pružanju tih usluga, na treningu razmatramo i povezana pitanja u vezi sa prometom usluge skladištenja dobara.  

PROGRAM PREDAVANJA

 • mesto prometa usluge prevoza dobara
 • mesto prometa usluge prevoza lica
 • interni obračun PDV-a u slučaju kada prevoz vrši strano lice
 • vreme prometa usluge prevoza i sukcesivan prevoz
 • utvrđivanje osnovice i zaračunavanje sporednih troškova
 • dangubnina ili tzv. auto-dani
 • prevozne usluge u vezi sa uvozom i izvozom dobara
 • prevozne usluge u vezi sa privremenim uvozom i izvozom
 • prevozne usluge u vezi sa tranzitom dobara
 • prevoz dobara koja se smeštaju u carinsko skladište
 • mesto prometa usluge skladištenja
 • promet dobara u postupku carinskog skladištenja
 • vanredni prevoz i obezbeđivanje vangabaritne dozvole
 • posredovanje i prevoz sa više učesnika
 • naknada štete koja nastane krivicom prevoznika  
 • pravila iskazivanja obaveznih elemenata računa

Realizacija treninga podrazumeva predavanje sa PPT prezentacijom, diskusiju i odgovore na pitanja.

PREDAVAČI

Igor Tatić, urednik časopisa Porezi i računovodstvo i osnivač Poreske kancelarije Tatić

Vesna Đurđević, savetnik u Poreskoj kancelariji Tatić

MESTO I VREME ODRŽAVANJA

Falkensteiner Hotel Belgrade (konferencijska sala), Bulevar Mihaila Pupina 10K, Novi Beograd.

16. april 2019. godine, od 10:00 do 15:00.

CENA

Cena za pretplatnike časopisa: 14.900,00 dinara + PDV

Cena za ostale učesnike: 17.900 + PDV

Cena uključuje: predavanje, materijal, osveženje i lagani radni ručak.

Popust: U slučaju prijave tri ili više učesnika iz iste kompanije, odobravamo popust od 10% na ukupnu naknadu.

Naknada se plaća unapred na tekući račun, na osnovu predračuna koji se dobija na e-mail nakon slanja elektronske prijave.

PRIJAVA UČESNIKA

Prijava učesnika vrši se elektronskim putem, upisivanjem podataka u Prijavi za trening, koja se nalazi na www.pktatic.rs (u okviru stranice: Trening centar) ili slanjem podataka na e-mail: office@pktatic.rs.

PORESKA KANCELARIJA TATIĆ d.o.o.

©Copyright 2017 | All Rights Reserved.