PKT TRENING CENTAR

Prestanak radnog odnosa - radnopravne i poreske implikacije sa osvrtom na gubitak prava na podsticajne mere (online trening)

24. 9. 2020.
 

U aktuelnim uslovima povećava se nesigurnost radnih mesta u privatnom sektoru. Radi očuvanja pravne sigurnosti poslodavaca i zaposlenih i izbegavanja nepotrebnih troškova do kojih dolazi prilikom sudskih sporova, na treningu razmatramo sve aspekte prestanka radnog odnosa počev od opštih pravila za otkaz ugovora o radu poslodavca, do specifičnih slučajeva zaključivanja vansudskog poravnanja i isplata naknade po tom osnovu.   

Trening će biti realizovan online preko internet platforme Zoom. 

PROGRAM PREDAVANJA

 • Razlozi i postupak za otkaz ugovora o radu poslodavca
 • Otkaz ugovora o radu s ugovorenim probnim radom i ugovora o radu na određeno vreme
 • Mere za nepoštovanje radne discipline, odnosno povredu radnih obaveza kao alternativa otkazu ugovora o radu
 • Prestanak radnog odnosa usled tehnoloških, ekonomskih ili organizacionih promena, odnosno usled odlaska u penziju
 • Obračun otpremnine
 • Donošenje programa rešavanja viška zaposlenih
 • Otkaz koji daje zaposleni
 • Sporazumni prestanak radnog odnosa
 • Prestanak radnog odnosa nezavisno od volje zaposlenog i volje poslodavca (gubitak radne sposobnosti, prestanak rada poslodavca)
 • Položaj zaposlenih u slučaju statusne promene, odnosno promene poslodavca
 • Pravne posledice nezakonitog prestanka radnog odnosa (vraćanje na rad, poreski tretman isplate naknade štete)
 • Poreski tretman isplate naknade po vansudskom poravnanju
 • Gubitak prava na fiskalne pogodnosti i direktna davanja zbog smanjenja broja zaposlenih

Realizacija treninga podrazumeva predavanje sa PPT prezentacijom, diskusiju i odgovore na pitanja.

PREDAVAČI

Nikola Jerinić, savetnik Poreske kancelarije Tatić

Igor Tatić, urednik časopisa Porezi i računovodstvo i osnivač Poreske kancelarije Tatić

DATUM I VREME ODRŽAVANJA

24. septembar 2020. godine, od 10:00 do 14:00.

CENA

Cena za pretplatnike časopisa: 11.900,00 dinara + PDV

Cena za ostale učesnike: 14.900,00 + PDV

Popust: U slučaju prijave tri ili više učesnika iz iste kompanije, odobravamo popust od 10% na ukupnu naknadu.

Naknada se plaća unapred na tekući račun, na osnovu predračuna koji se dobija na e-mail nakon slanja elektronske prijave.

PRIJAVA UČESNIKA

Prijava učesnika vrši se elektronskim putem, upisivanjem podataka u Prijavi za trening, koja se nalazi na www.pktatic.rs (u okviru stranice: Trening centar).