PKT TRENING CENTAR

Pravila izdavanja računa i drugih dokumenata u sistemu PDV-a

18. 10. 2018.
 

Zakon o PDV-u primenjuje se skoro 15 godina, ali u praksi još uvek postoje brojni problemi u pogledu izdavanja računa, odnosno iskazivanja propisanih elemenata. Obveznici vrlo često izdaju neispravne račune i druge dokumente koji služe kao računi, što dovodi do osporavanja prava na odbitak prethodnog poreza.

Trening je namenjen svim licima koja se bave PDV-om, a posebna preporuka je da se na trening prijave komercijalisti, odnosno lica koja se neposredno bave izdavanjem, prijemom i kontrolom računa.  

PROGRAM PREDAVANJA

Programom predavanja obuhvaćene su sledeće teme:  

 • Momenat izdavanja računa
 • Pravilno iskazivanje pojedinačnih elemenata računa
 • Dokazivanje da je promet iskazan u računu stvarno izvršen
 • Izdavanje dokumenata o izmeni poreske osnovice
 • Izdavanje avansnih računa koji se ujedno smatraju konačnim
 • Sadržina računa za pojedine vrste prometa
 • Specifičnosti izdavanja računa u oblasti građevinarstva i prometa objekata
 • Sadržina računa prema drugim propisima
 • Ispravka računa u slučaju otkrivanja grešaka
 • Izdavanje novih (ispravnih) računa u toku ili nakon poreske kontrole
 • Izdavanje dokumenta o obračunu iz člana 43. Zakona o PDV-u
 • Interni obračun PDV-a poreskih dužnika 
 • Iskustva iz poreskih kontrola i druge specifične situacije iz prakse

Realizacija treninga podrazumeva predavanje sa PPT prezentacijom, diskusiju i odgovore na pitanja.

MESTO I VREME ODRŽAVANJA

Falkensteiner Hotel Belgrade (konferencijska sala), Bulevar Mihaila Pupina 10K, Novi Beograd.

18. oktobar 2018. godine, od 10:00 do 15:00.

CENA

Cena za pretplatnike časopisa: 14.900,00 dinara + PDV

Cena za ostale učesnike: 17.900 + PDV

Cena uključuje: predavanje, materijal, osveženje i lagani radni ručak.

Popust: U slučaju prijave tri ili više učesnika iz iste kompanije, odobravamo popust od 10% na ukupnu naknadu.

Naknada se plaća unapred na tekući račun, na osnovu predračuna koji se dobija na e-mail nakon slanja elektronske prijave.

PRIJAVA UČESNIKA

Prijava učesnika vrši se elektronskim putem, upisivanjem podataka u Prijavi za trening, koja se nalazi na www.pktatic.rs (u okviru stranice: Trening centar) ili slanjem podataka na e-mail: office@pktatic.rs.