Arhiva treninga

Porez po odbitku na prihode nerezidentnih pravnih lica - praktični aspekti primene UIDO i Multilateralne konvencije

19. 4. 2019.
 

Tema treninga je oporezivanje prihoda nerezidentnih pravnih lica porezom na dobit po odbitku, sa posebnim osvrtom na specifične transakcije kao što su one u vezi sa softverima, zakupom opreme koji se oporezuje kao autorska naknada i dr. Inače, 1. januara 2019. godine počela je primena Multilateralne konvencije o primeni mera koje se u cilju sprečavanja erozije poreske osnovice i premeštanja dobiti odnose na ugovore o izbegavanju dvostrukog oporezivanja (Multilateral Convention to Implement Tax Treaty Related Measures to Prevent Base Erosion and Profit Shifting (BEPS), kojom se neposredno menjaju određena rešenja u postojećim UIDO.    

PROGRAM PREDAVANJA   

 • poreski obveznik i poreski platac
 • licence za softver i povezane usluge 
 • zakup opreme iz inostranstva kao autorska naknada
 • usluge pružene u Srbiji ili inostranstvu kao predmet oporezivanja
 • kamata koja se isplaćuje (ne)povezanim nerezidentnim kompanijama 
 • zakup nepokretnosti u Srbiji od zakupodavca stranog lica 
 • ogranci i porez po odbitku
 • momenat nastanka poreske obaveze
 • bruto naknada kao poreska osnovica
 • uticaj poreza po odbitku na osnovicu za PDV
 • primena rešenja iz UIDO-a
 • primena Multilateralne konvencije od 1. 1. 2019.
 • potvrda o rezidentnosti kao uslov za primenu rešenja iz UIDO-a
 • naknadno dostavljanje potvrde o rezidentnosti i pravo na povraćaj poreza
 • primeri obračuna poreza po odbitku i PDV-a
 • podnošenje poreske prijave i plaćanje poreza po odbitku 
 • računovodstveni aspekti poreza po odbitku

Realizacija treninga podrazumeva predavanje sa PPT prezentacijom, diskusiju i odgovore na pitanja.

PREDAVAČI

Igor Tatić, urednik časopisa Porezi i računovodstvo i osnivač Poreske kancelarije Tatić

Đorđe Saveljić, savetnik u Poreskoj kancelariji Tatić

MESTO I VREME ODRŽAVANJA

Falkensteiner Hotel Belgrade (konferencijska sala), Bulevar Mihaila Pupina 10K, Novi Beograd.

19. april 2019. godine, od 10:00 do 15:00.

CENA

Cena za pretplatnike časopisa Porezi i računovodstvo14.900,00 dinara + PDV

Cena za ostale učesnike: 17.900 + PDV

Cena uključuje: predavanje, materijal, osveženje i lagani radni ručak.

Popust: U slučaju prijave tri ili više učesnika iz iste kompanije, odobravamo popust od 10% na ukupnu naknadu.

Naknada se plaća unapred na tekući račun, na osnovu predračuna koji se dobija na e-mail nakon slanja elektronske prijave.

PRIJAVA UČESNIKA

Prijava učesnika vrši se elektronskim putem, upisivanjem podataka u Prijavi za trening, koja se nalazi na www.pktatic.rs (u okviru stranice: Trening centar) ili slanjem podataka na e-mail: office@pktatic.rs.

PORESKA KANCELARIJA TATIĆ d.o.o.

©Copyright 2017 | All Rights Reserved.