PKT TRENING CENTAR

Poreski dužnik u sistemu PDV-a i pravila internog obračuna PDV-a (online trening)

17. 9. 2020.
 

U sistemu PDV-a pojam poreskog dužnika širi je od pojma obveznik PDV-a, jer status poreskog dužnika za PDV može imati i lice koje nije obveznik PDV-a. Zakonom o PDV-u propisano je desetak slučajeva prometa dobara i usluga kod kojih je poreski dužnik primalac, a ne obveznik PDV-a koji vrši promet. Po osnovu PDV-a poreski dužnici imaju specifična prava i obaveze.   

Trening će biti realizovan online preko internet platforme Zoom. 

PROGRAM PREDAVANJA

 • Poreski dužnik po osnovu prometa stranog lica
 • Poreski dužnik za promet iz oblasti građevinarstva
 • Poreski dužnik po osnovu ugovorenog obračuna PDV-a za promet objekata
 • Poreski dužnik po osnovu prometa sekundarnih sirovina
 • Poreski dužnik po osnovu prometa hipotekovane nepokretnosti
 • Poreski dužnik po osnovu prometa predmeta založnog prava
 • Poreski dužnik u postupku izvršenja 
 • Poreski dužnik kod prenosa celokupne ili dela imovine
 • Poreski dužnik u slučaju pogrešnog iskazivanja PDV-a u računu
 • Nastanak poreske obaveze poreskog dužnika
 • Pravo na odbitak prethodnog poreza
 • Ispravke grešaka u slučaju pogrešnog određivanja poreskog dužnika
 • Iskazivanje podataka u Obrascu POPDV
 • Lice koje nije obveznik PDV-a kao poreski dužnik

Realizacija treninga podrazumeva predavanje sa PPT prezentacijom, diskusiju i odgovore na pitanja.

PREDAVAČI

Igor Tatić, urednik časopisa Porezi i računovodstvo i osnivač Poreske kancelarije Tatić

Đorđe Saveljić, savetnik Poreske kancelarije Tatić

DATUM I VREME ODRŽAVANJA

17. septembar 2020. godine, od 10:00 do 14:00.

CENA

Cena za pretplatnike časopisa: 11.900,00 dinara + PDV

Cena za ostale učesnike: 14.900,00 + PDV

Popust: U slučaju prijave tri ili više učesnika iz iste kompanije, odobravamo popust od 10% na ukupnu naknadu.

Naknada se plaća unapred na tekući račun, na osnovu predračuna koji se dobija na e-mail nakon slanja elektronske prijave.

PRIJAVA UČESNIKA

Prijava učesnika vrši se elektronskim putem, upisivanjem podataka u Prijavi za trening, koja se nalazi na www.pktatic.rs (u okviru stranice: Trening centar).