PKT TRENING CENTAR

Oporezivanje prihoda direktora i drugih stranaca upućenih na rad u Srbiju (retroaktivna primena novih pravila)

8. 12. 2020.

Povod za održavanje treninga jesu predstojeće izmene i dopune Zakona o porezu na dohodak građana (ZPDG), u delu koji se odnosi na oporezivanje stranih fizičkih lica upućenih, odnosno poslatih na rad u Srbiju. Ovim izmenama, za koje je čak predviđena retroaktivna primena, propisuje se odgovornost i obaveza obračuna javnih prihoda domaćih kompanija koje snose teret zarada i drugi prihoda stranih lica upućenih iz inostranstva na rad u tu kompaniju. Ovakve transakcije se najčešće realizuju između povezanih kompanija.   

Na treningu razmatramo praktičnu primena propisa koji regulišu poreski i radnopravni položaj nerezidenata prilikom ostvarivanja prihoda na teritoriji Republike Srbije i to iz oblasti obračuna poreza i doprinosa, radnopravnog statusa nerezidenata u smislu Zakona o zapošljavanju stranaca i dr.   

PROGRAM PREDAVANJA

 • Novi način oporezivanja prihoda (ne)rezidentnih fizičkih lica upućenih na rad kod domaćih pravnih lica
 • Retroaktivnost primene novih pravila oporezivanja
 • Obračun i plaćanje poreza i doprinosa na prihode lica upućenih na rad u Srbiju
 • Izbegavanje dvostrukog oporezivanja na osnovu ZPDG
 • Naknada troškova upućenim licima (po osnovu smeštaja, selidbe…)
 • Utvrđivanje statusa rezidentnosti upućenih lica
 • Poreski tretman naknada za rad koje ostvaruju direktori stranci i članovi nadzornog odbora
 • Vrste radnog angažmana direktora stranaca
 • Socijalno osiguranje direktora i osnivača stranca
 • Naknada troškova službenih putovanja i ličnih rashoda direktoru strancu
 • Primena međunarodnih poreskih ugovora i sporazuma o socijalnom osiguranju
 • Pribavljanje radnih dozvola za upućena lica i direktore strance

Realizacija treninga podrazumeva predavanje sa PPT prezentacijom, diskusiju i odgovore na pitanja.

PREDAVAČI

Filip Čubrić, savetnik i urednik u Poreskoj kancelariji Tatić

Nikola Jerinić, savetnik u Poreskoj kancelariji Tatić

DATUM I VREME ODRŽAVANJA

Trening se realizuje online, posredstvom internet platforme Zoom. 

8. decembar 2020. godine, od 10:00 do 14:00.

CENA

Cena za pretplatnike časopisa: 11.900,00 dinara + PDV

Cena za ostale učesnike: 14.900,00 dinara + PDV

Popust: U slučaju prijave tri ili više učesnika iz iste kompanije, odobravamo popust od 10% na ukupnu naknadu.

Naknada se plaća unapred na tekući račun, na osnovu predračuna koji se dobija na e-mail nakon slanja elektronske prijave.

PRIJAVA UČESNIKA

Prijava učesnika vrši se elektronskim putem, upisivanjem podataka u Prijavi za trening, koja se nalazi na www.pktatic.rs (u okviru stranice: Trening centar).