PKT TRENING CENTAR

Novi propisi iz oblasti fiskalizacije i aktuelna pitanja iz oblasti elektronskog fakturisanja

10. 11. 2021.

Uoči početka primene novog Zakona o fiskalizaciji, od 1. novembra 2021. godine (uz propisivanje prelaznog perioda od šest meseci), izvršene su izmene i dopune skoro svih podzakonskih akata (uredbi i pravilnika), što je bio povod za održavanje treninga. Osim toga, na treningu se bavimo aktuelnostima i spornim pitanjima iz ove oblasti, a ukazaćemo i na postupak ostvarivanja prava na finansijsku podršku iz budžeta za nabavku elektronskih fiskalnih uređaja.

Druga tema jesu aktuelna i sporna pitanja iz oblasti elektronskog fakturisanja, što je za pojedine kategorije privrednih subjekata obavezan način izdavanja računa počev od 1. januara 2022. godine.   

PROGRAM PREDAVANJA  

FISKALIZACIJA

 • Izmene i dopune Pravilnika o vrstama fiskalnih računa
 • Izmene i dopune ostalih podzakonska akta
 • Nova fiskalna dokumenta koja će biti u upotrebi i ukidanje starih
 • Dostavljanje podataka o poslovnom prostoru i poslovnim prostorijama
 • Sporna pitanja u pogledu izdavanja fiskalnog računa po osnovu primljenog avansa
 • Postupak reklamacije i dokumenta koja se izdaju u ovom postupku
 • Specifična pravila koja se primenjuju u elektronskoj trgovini sa primerima iz prakse
 • Podnošenje Izjave o zainteresovanosti za finansijsku podršku za fiskalizaciju
 • Ostala aktuelna pitanja u vezi sa primenom Zakona o fiskalizaciji

ELEKTRONSKO FAKTURISANJE

 • Registracija pristupa sistemu eFaktura u skladu sa objavljenim Internim tehničkim uputstvom
 • Registracija faktura u CRF-u od 1. januara 2022. godine
 • Praktični problemi u realizaciji propisanih obaveza na osnovu postavljene demo verzije sistema eFaktura
 • (Ne)mogućnost usklađivanja podataka u sistemu eFaktura sa PDV evidencijom
 • Uticaj pomeranja roka za obaveznu primenu Zakona o fiskalizaciji na evidentiranje obračunatog PDV-a u sistemu eFaktura
 • Ostala aktuelna pitanja iz oblasti elektronskog fakturisanja

Realizacija treninga podrazumeva predavanje sa PPT prezentacijom, diskusiju i odgovore na pitanja.

PREDAVAČI

Marija Burić, savetnica u Poreskoj kancelariji Tatić

Nikola Jerinić, savetnik u Poreskoj kancelariji Tatić

DATUM I VREME ODRŽAVANJA

Trening se realizuje online, posredstvom internet platforme Zoom. 

10. novembar 2021. godine, od 10:00 do 14:30.

CENA

Cena za pretplatnike časopisa: 14.900,00 dinara + PDV

Cena za ostale učesnike: 17.900,00 dinara + PDV

Popust: U slučaju prijave tri ili više učesnika iz iste kompanije, odobravamo popust od 10% na ukupnu naknadu.

Naknada se plaća unapred na tekući račun, na osnovu predračuna koji se dobija na e-mail nakon slanja elektronske prijave.

PRIJAVA UČESNIKA

Prijava učesnika vrši se elektronskim putem, upisivanjem podataka u PRIJAVI ZA TRENING, koja se nalazi na www.pktatic.rs (u okviru stranice: Trening centar).