Arhiva treninga

Naknada troškova za prevoz i ostalih izdataka zaposlenih i drugih radno angažovanih lica - način dokumentovanja i druga aktuelna pitanja

18. 4. 2019.
 

Povod za održavanje treninga je sporno Mišljenje Ministarstva finansija o načinu dokazivanja troškova prevoza zaposlenih za dolazak na rad i odlazak sa rada, koje je stvorilo poresku nesigurnost. Osim toga, trening je posvećen praktičnoj primeni različitih propisa koji regulišu radnopravni i poreski tretman isplate naknade troškova zaposlenih i ostalih radno angažovanih lica. Na treningu se razmatraju specifična i sporna pitanja iz oblasti Zakona o radu, Zakona o porezu na dohodak građana, Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje i drugih poreskih propisa povodom obaveze isplate naknade troškova zaposlenima i plaćanja poreza po tom osnovu.    

PROGRAM PREDAVANJA:   

 • sporno Mišljenje MF o naknadi troškova - da li ga primeniti i na koji način?
 • regulisanje naknade troškova prevoza opštim aktima poslodavca u skladu sa Zakonom o radu
 • stvarni troškovi prevoza – primena odgovarajućeg neoporezivog iznosa
 • kojim računima se dokazuje da je isplaćeni iznos naknade troška prevoza utrošen za te svrhe
 • korišćenje sopstvenog automobila
 • korišćenje službenog automobila
 • korišćenje službenih mobilnih telefona
 • naknada troškova službenih putovanja u zemlji i inostranstvu
 • naknada troškova smeštaja i ishrane za rad i boravak na terenu
 • primanja koja su izuzeta od oporezivanja (pomoć u slučaju smrti, pomoć zbog uništenja ili oštećenja imovine, stipendije...)
 • novčane pomoći fizičkim licima koja nisu zaposlena kod isplatioca

Realizacija treninga podrazumeva predavanje sa PPT prezentacijom, diskusiju i odgovore na pitanja.

PREDAVAČI

Nikola Jerinić, savetnik u Poreskoj kancelariji Tatić

Ana Borkanović, savetnik u Poreskoj kancelariji Tatić

MESTO I VREME ODRŽAVANJA

Falkensteiner Hotel Belgrade (konferencijska sala), Bulevar Mihaila Pupina 10K, Novi Beograd.

18. april 2019. godine, od 10:00 do 15:00.

CENA

Cena za pretplatnike časopisa Porezi i računovodstvo14.900,00 dinara + PDV

Cena za ostale učesnike: 17.900 + PDV

Cena uključuje: predavanje, materijal, osveženje i lagani radni ručak.

Popust: U slučaju prijave tri ili više učesnika iz iste kompanije, odobravamo popust od 10% na ukupnu naknadu.

Naknada se plaća unapred na tekući račun, na osnovu predračuna koji se dobija na e-mail nakon slanja elektronske prijave.

PRIJAVA UČESNIKA

Prijava učesnika vrši se elektronskim putem, upisivanjem podataka u Prijavi za trening, koja se nalazi na www.pktatic.rs (u okviru stranice: Trening centar) ili slanjem podataka na e-mail: office@pktatic.rs.

PORESKA KANCELARIJA TATIĆ d.o.o.

©Copyright 2017 | All Rights Reserved.