Arhiva treninga

Konsolidovanje finansijskih izveštaja - praktični aspekti

16. 5. 2019.
 

Prema definicijama iz Zakona o računovodstvu, odnosno MSFI, konsolidovani finansijski izveštaj je finansijski izveštaj ekonomske celine koju čine matično i sva zavisna pravna lica, odnosno to je finansijski izveštaj grupe u kojima su sredstva, obaveze, kapital, prihodi, rashodi i tokovi gotovine matičnog entiteta i njegovih zavisnih entiteta prikazani kao deo jednog ekonomskog entiteta. 

Suština je da se u konsolidovanom finansijskom izveštaju bilansiraju samo efekti poslovnih transakcija koje su realizovane između grupe kao ekonomske celine i lica koja ne pripadaju toj grupi. Međusobne transakcije realizovane između matičnog i zavisnih entiteta, odnosno između zavisnih entiteta čiji su efekti iskazani u njihovim pojedinačnim finansijskim izveštajima, eliminišu se iz zbirnog bilansa (koji nastaje spajanjem njihovih pojedinačnih finansijskih izveštaja). 

Na treningu se razmatraju praktični aspekti konsolidovanja na osnovu brojnih primera iz prakse.

PROGRAM PREDAVANJA

 • matična pravna lica koje (ne) moraju da sastave konsolidovane finansijske izveštaje
 • određivanje statusa (ne)kontrolisanog pravnog lica - određivanje tzv. kruga za konsolidovanje
 • konsolidovanje učešća u kapitalu i kapitala zavisnog entiteta
 • priznavanje gudvila ili dobitka od povoljne kupovine
 • osnovne pretpostavke i procedure konsolidovanja
 • konsolidovanje elemenata finansijskih izveštaja - praktični primeri
 • iskazivanje i vrednovanje investicionih nekretnina
 • konsolidovanje finansijskog izveštaja zavisnog entiteta iz inostranstva
 • prevođenje finansijskih izveštaja iz druge valute u dinare - u skladu sa MRS 21
 • iskazivanje učešća bez prava kontrole
 • dostavljanje konsolidovanih finansijskih izveštaja

Realizacija treninga podrazumeva predavanje sa PPT prezentacijom, diskusiju i odgovore na pitanja.

PREDAVAČI

Igor Tatić, urednik časopisa Porezi i računovodstvo i osnivač Poreske kancelarije Tatić

Predrag Đorđević, savetnik u Poreskoj kancelariji Tatić

MESTO I VREME ODRŽAVANJA

Falkensteiner Hotel Belgrade (konferencijska sala), Bulevar Mihaila Pupina 10K, Novi Beograd.

16. maj 2019. godine, od 10:00 do 15:00.

CENA

Cena za pretplatnike časopisa: 14.900,00 dinara + PDV

Cena za ostale učesnike: 17.900 + PDV

Cena uključuje: predavanje, materijal, osveženje i lagani radni ručak.

Popust: U slučaju prijave tri ili više učesnika iz iste kompanije, odobravamo popust od 10% na ukupnu naknadu.

Naknada se plaća unapred na tekući račun, na osnovu predračuna koji se dobija na e-mail nakon slanja elektronske prijave.

PRIJAVA UČESNIKA

Prijava učesnika vrši se elektronskim putem, upisivanjem podataka u Prijavi za trening, koja se nalazi na www.pktatic.rs (u okviru stranice: Trening centar) ili slanjem podataka na e-mail: office@pktatic.rs.

PORESKA KANCELARIJA TATIĆ d.o.o.

©Copyright 2017 | All Rights Reserved.