PKT TRENING CENTAR

Izmene i dopune Zakona o PDV-u, i druge PDV aktuelnosti

16. 12. 2020.
 

Vlada Republike Srbije utvrdila je Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o PDV-u i uputila ga Narodnoj skupštini na usvajanje. Očekuje se da ovaj predlog zakona bude usvojen u prvoj polovini decembra, sa primenom od 1. januara 2021. godine. Izmene i dopune Zakona o PDV-u su značajne prvenstveno za promet iz oblasti građevinarstva i promet polovnih dobara, zatim u pogledu pravila izdavanja računa, pravila o glavnom i sporednom prometu, utvrđivanja osnovice za PDV i dr. Osim izmena Zakona o PDV-u, biće izvršene izmene i dopune nekoliko podzakonskih akata. Na treningu dajemo osvrt i na druge aktuelnosti iz oblasti PDV-a.  

PROGRAM PREDAVANJA  

 • Nova pravila kod prometa iz oblasti građevinarstva
 • Izbor pravila oporezivanja kod prometa polovnih dobara
 • Iznosi koji se (ne) uračunavaju u osnovicu za PDV
 • Izuzimanja kod primene pravila o glavnom i sporednom prometu
 • Nova pravila izdavanja računa
 • Storniranje računa u slučaju pogrešnog izdavanja računa po osnovu kojeg primalac ima pravo na refakciju PDV-a
 • Izmene kod prometa dobara u postupku aktivnog oplemenjivanja
 • Izmene kod utvrđivanja srazmernog poreskog odbitka
 • Podnošenje evidencione prijave nakon isteka roka
 • Preciziranja kod vrednosnih vaučera i prometa zemljišta
 • Ostale izmene (investicioni fondovi, promet investicionog zlata i poslovanje virtuelnim valutama)
 • PDV aktuelnosti krajem godine  

Realizacija treninga podrazumeva predavanje sa PPT prezentacijom, diskusiju i odgovore na pitanja.

PREDAVAČI

Igor Tatić, urednik časopisa Porezi i računovodstvo i osnivač Poreske kancelarije Tatić

Marija Burić, savetnica u Poreskoj kancelariji Tatić

DATUM I VREME ODRŽAVANJA

Trening se realizuje online, posredstvom internet platforme Zoom. 

16. decembar 2020. godine, od 10:00 do 14:00.

CENA

Cena za pretplatnike časopisa: 11.900,00 dinara + PDV

Cena za ostale učesnike: 14.900,00 dinara + PDV

Popust: U slučaju prijave tri ili više učesnika iz iste kompanije, odobravamo popust od 10% na ukupnu naknadu.

Naknada se plaća unapred na tekući račun, na osnovu predračuna koji se dobija na e-mail nakon slanja elektronske prijave.

PRIJAVA UČESNIKA

Prijava učesnika vrši se elektronskim putem, upisivanjem podataka u Prijavi za trening, koja se nalazi na www.pktatic.rs (u okviru stranice: Trening centar).