PKT TRENING CENTAR

Frilenseri u poreskom sistemu Republike Srbije - nova pravila oporezivanja (besplatan online trening)

11. 5. 2021.

Izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana menja se način utvrđivanja poreske obaveze po osnovu prihoda od ugovorene naknade od autorskih i srodnih prava i naknade za izvršeni rad fizičkih lica na koje se porez - prema opštem pravilu - plaća samooporezivanjem. Ove izmene odnose se pre svega na poreski tretman prihoda fizičkih lica tzv. frilensera, influensera, jutjubera, a praktično se misli i na IT inženjere, web dizajnere, radnike „na internetu“, online predavače, konsultante, prevodioce i mnoge druge.

Nova pravila oporezivanja jesu povod da organizujemo online trening sa ciljem edukacije navedenih fizičkih lica i razvijanja svesti o obavezi i neophodnosti plaćanja javnih prihoda.

Trening će biti realizovan (online) preko internet platforme Zoom i besplatan je za sve zainteresovane učesnike koji se budu prijavili

PROGRAM PREDAVANJA

 • Prihodi fizičkih lica ostvareni od drugih fizičkih lica u zemlji i od različitih isplatilaca iz inostranstva
 • Nova pravila utvrđivanja poreske obaveze za prihode po osnovu ugovorene naknade od autorskih i srodnih prava i naknade za izvršeni rad
 • Povoljniji tretman za nesavesne obveznike u prethodnom periodu (manja poreska obaveza, duži rok za plaćanje, oslobođanje od prekršajne odgovornosti i oprost zatezne kamate)
 • Utvrđivanje poreske obaveze – samooporezivanje VS. porez po rešenju poreskog organa
 • Elementi za obračun poreza i doprinosa (osnovica, neoporezivi iznos, normirani troškovi, stope)
 • Privremeno „odlaganje“ poreske obaveze i novi rokovi za utvrđivanje i plaćanje poreskih obaveza
 • Obaveza podnošenja poreske prijave na Obrascu PP OPO
 • Poreski kredit za iznos plaćenog poreza u inostranstvu
 • Zastarelost utvrđivanja poreske obaveze
 • Posebna pravila za fizička lica koja imaju status samostalnih umetnika u skladu sa propisima iz oblasti kulture
 • Prihodi po drugim osnovama (od dividendi, izdavanja sopstvenih nepokretnosti fizičkim licima, zarada i drugih prihoda od isplatilaca koji nemaju obavezu plaćanja poreza po odbitku)

Realizacija treninga podrazumeva online predavanje sa PPT prezentacijom.

PREDAVAČI

Igor Tatić, osnivač Poreske kancelarije Tatić

Filip Čubrić, urednik i savetnik

DATUM I VREME ODRŽAVANJA TRENINGA

11. maj 2021. godine, od 10:00 do 12:00.

PRIJAVA UČESNIKA

Prijava učesnika vrši se elektronskim putem, upisivanjem podataka u PRIJAVI ZA TRENING, koja se nalazi na www.pktatic.rs (u okviru stranice: Trening centar).

Nakon popunjavanja prijave za trening, na mejl adresu koja je navedena u prijavi učesnik dobija link koji je potrebno da poseti pre početka treninga. Prilikom pristupa linku od učesnika će biti zatraženo da verfikuje prijavu tako što će uneti e-mail adresu, ime i prezime.