Arhiva treninga

Finansijski i operativni lizing - primena novog MSFI 16 i poreski aspekti

22. 5. 2018.
 

Tema treninga jesu poreski i računovodstveni aspekti finansijskog i operativnog lizinga u skladu sa novim MSFI 16 - Zakupi (Lizinzi) i poreskim propisima. Novi MSFI 16 biće u primeni od 1. januara 2019. godine, s tim da je dozvoljena i ranija primena u skladu sa definisanim uslovima. MSFI 16 propisuje značajno drugačija pravila računovodstvenog evidentiranja zakupa u odnosu na MRS 17, pa se za početak njegove primene treba adekvatno pripremiti. 

Posmatrano iz ugla zakupca, verovatno najvažnija novina jeste definisanje zahteva da se u poslovnim knjigama vrši priznavanje imovine sa pravom korišćenja i u slučaju klasičnog (operativnog), a ne samo finansijskog lizinga. 

Posmatrano s aspekta PDV-a, treba opredeliti da li je reč prometu dobara ili prometu usluga u skladu sa propisanim uslovima. Osim toga, na treningu se razmatraju uobičajeni događaji u poslu lizinga, kao što oduzimanje i ustupanje predmeta lizinga, utvrđivanje i izmena poreske osnovice, pravo na odbitak prethodnog poreza i dr. 

Trening je podjednako namenjen davaocima i korisnicima lizinga.  

PROGRAM PREDAVANJA

 • delokrug MSFI 16 i početak primene
 • slučajevi kada je moguće da se ne primene zahtevi MSFI 16 za priznavanje
 • priznavanje zakupa u poslovnim knjigama zakupca
 • početno i naknadno vrednovanje imovine s pravom korišćenja
 • klasifikacija zajma od strane zakupodavca (davaoca lizinga)
 • priznavanje i vrednovanje u poslovnim knjigama davaoca lizinga
 • prodaja i povratni lizing (eng. sale and leaseback)
 • lizing kao promet dobra ili promet usluge u smislu Zakona o PDV-u
 • utvrđivanje i izmena osnovice za PDV
 • zaračunavanje sporednih troškova
 • ustupanje ugovora o lizingu
 • povraćaj (oduzimanje) predmeta lizinga
 • prodaja vraćenih predmeta lizinga
 • finansijski lizing nepokretnosti 

Realizacija treninga podrazumeva predavanje sa PPT prezentacijom, diskusiju i odgovore na pitanja.

PREDAVAČI

Igor Tatić, urednik časopisa Porezi i računovodstvo i osnivač Poreske kancelarije Tatić

Đorđe Saveljić, savetnik Poreske kancelarije Tatić

MESTO I VREME ODRŽAVANJA

Falkensteiner Hotel Belgrade (konferencijska sala), Bulevar Mihaila Pupina 10K, Novi Beograd.

22. maja 2018. godine, od 10:00 do 15:00.

CENA

Cena za pretplatnike časopisa: 14.900,00 dinara + PDV

Cena za ostale učesnike: 17.900 + PDV

Cena uključuje: predavanje, materijal, osveženje i lagani radni ručak.

Popust: U slučaju prijave tri ili više učesnika iz iste kompanije, odobravamo popust od 10% na ukupnu naknadu.

Naknada se plaća unapred na tekući račun, na osnovu predračuna koji se dobija na e-mail nakon slanja elektronske prijave.

PRIJAVA UČESNIKA

Prijava učesnika vrši se elektronskim putem, upisivanjem podataka u Prijavi za trening, koja se nalazi na www.pktatic.rs (u okviru stranice: Trening centar) ili slanjem podataka na e-mail: office@pktatic.rs.

PORESKA KANCELARIJA TATIĆ d.o.o.

©Copyright 2017 | All Rights Reserved.