PKT TRENING CENTAR

Elektronsko fakturisanje i fiskalizacija – aktuelna pitanja i primena podzakonskih akata (online trening)

17. 9. 2021.

Zakon o fiskalizaciji i Zakon o elektronskom fakturisanju počinju (u celini ili delimično) da se primenjuju od 1. januara 2022. godine, pa je neophodna blagovremena priprema obveznika. Za potrebe primene ovih zakona doneta su podzakonska akta, što je bio povod za trening o aktuelnim pitanjima iz ovih oblasti.  

PROGRAM PREDAVANJA  

ELEKTRONSKO FAKTURISANJE

 • Subjekti na koje se obaveza elektronskog fakturisanja odnosi
 • Registracija pristupa sistemu elektronskih faktura
 • Obaveza izdavanja elektronske fakture
 • Vrste elektronskih faktura i njihovi osnovni elementi
 • Obaveza elektronskog evidentiranja obračuna PDV-a
 • Elektronska faktura kao verodostojna izvršna isprava
 • Razgraničenje pojmova – Centralni informacioni posrednik, informacioni posrednik, sistem elektronskih faktura i sistem za upravljanje fakturama
 • Ostala aktuelna pitanja u vezi sa primenom Zakona o elektronskom fakturisanju

FISKALIZACIJA

 • Podzakonska akta i početak njihove primene
 • Nova fiskalna dokumenta koja će biti u upotrebi i ukidanje starih
 • Početak roka za dostavljanja podataka o poslovnom prostoru i poslovnim prostorijama
 • Slučajevi u kojima (ne) postoji obaveza izdavanja fiskalnog računa za avans
 • Postupak reklamacije i dokumenta koja se izdaju u ovom postupku
 • Specifična pravila koja se primenjuju u elektronskoj trgovini sa primerima iz prakse
 • Ostala aktuelna pitanja u vezi sa primenom Zakona o fiskalizaciji

Realizacija treninga podrazumeva predavanje sa PPT prezentacijom, diskusiju i odgovore na pitanja.

PREDAVAČI

Marija Burić, savetnica u Poreskoj kancelariji Tatić

Nikola Jerinić, savetnik u Poreskoj kancelariji Tatić

DATUM I VREME ODRŽAVANJA

Trening se realizuje online, posredstvom internet platforme Zoom. 

17. septembra 2021. godine, od 10:00 do 14:15.

CENA

Cena za pretplatnike časopisa: 14.900,00 dinara + PDV

Cena za ostale učesnike: 17.900,00 dinara + PDV

Popust: U slučaju prijave tri ili više učesnika iz iste kompanije, odobravamo popust od 10% na ukupnu naknadu.

Naknada se plaća unapred na tekući račun, na osnovu predračuna koji se dobija na e-mail nakon slanja elektronske prijave.

PRIJAVA UČESNIKA

Prijava učesnika vrši se elektronskim putem, upisivanjem podataka u PRIJAVI ZA TRENING, koja se nalazi na www.pktatic.rs (u okviru stranice: Trening centar).