PKT TRENING CENTAR

Promet dobara i usluga u oblasti trgovine na veliko i malo - pravila oporezivanja PDV-om (dvodnevni online trening)

24. i 25. 6. 2021.

Jedinstvenim Pravilnikom o PDV-u propisana su i precizirana pojedina nova pravila od značaja za promet dobara na veliko i malo (npr. promet ambalaže, protivčinidbe, način realizacije prevoza dobara i dr.). Osim toga, u delatnosti trgovine na veliko i malo postoje relativno složeni odnosi i transakcije kod kojih pravilno treba opredeliti poreski tretman, posebno u okolnostima kada dobavljač kupcu vrši promet dobara, a kupac dobavljaču pruža usluge. 

Imajući u vidu obuhvat transakcija dobrima i uslugama između prodavaca i kupaca u ovoj delatnosti i potrebe da se različiti poreski aspekti detaljno objasne - trening je dvodnevni.   

PROGRAM PREDAVANJA

 • Potreba za uvažavanjem poreskih aspekata prilikom kreiranja kupoprodajnih ugovora
 • Pravila ugovaranja popusta i odobravanje popusta u nizu
 • Protivčinidbe trgovaca na malo kao promet usluga (ulistavanje, pozicioniranje, dostavljanje lager liste...)
 • Povratna ambalaža i naplata kaucije
 • Logistički rabat po osnovu prevoza dobara
 • Vraćanje neprodatih dobara 
 • Isporuka veće ili manje količine dobara od poručene
 • Uništavanje dobara kao alternativa vraćanju neprodatih dobara
 • Pravila izdavanja računa i drugih dokumenata
 • Zamena i popravka dobara u garantnom roku
 • Privremeni manjkovi i viškovi
 • Vrednosni vaučeri i poklon kartice
 • Loyalty programi
 • Akcijska prodaja dobara
 • Promocija i podela reklamnog materijala
 • Podsticajni bonusi
 • Uvoz i izvoz dobara
 • Prodaja dobara stranim putnicima
 • Promet dobara i usluga stranim ambasadama

Realizacija treninga podrazumeva predavanje sa PPT prezentacijom, diskusiju i odgovore na pitanja.

PREDAVAČI

Igor Tatić, urednik časopisa Porezi i računovodstvo i osnivač Poreske kancelarije Tatić

Marija Burić, savetnica u Poreskoj kancelariji Tatić

Đorđe Saveljić, savetnik u Poreskoj kancelariji Tatić

DATUM I VREME ODRŽAVANJA

24. i 25. jun 2021. godine, od 10:00 do 14:30.

CENA

Cena za pretplatnike časopisa: 17.900,00 dinara + PDV

Cena za ostale učesnike: 23.900,00 dinara + PDV

Popust: U slučaju prijave tri ili više učesnika iz iste kompanije, odobravamo popust od 10% na ukupnu naknadu.

Naknada se plaća unapred na tekući račun, na osnovu predračuna koji se dobija na e-mail nakon slanja elektronske prijave.

PRIJAVA UČESNIKA

Prijava učesnika vrši se elektronskim putem, upisivanjem podataka u PRIJAVI ZA TRENING, koja se nalazi na www.pktatic.rs (u okviru stranice: Trening centar).