PKT TRENING CENTAR

Pripreme za elektronsko evidentiranje prethodnog poreza u skladu sa novim pravilima

24. jul 2024.

Rok za početak obaveze elektronskog evidentiranja prethodnog poreza u SEF-u se približava. Mesečni obveznici PDV-a će ovu obavezu imati po prvi put za poreski period septembar, a tromesečni za poreski period oktobar–decembar, odnosno poslednji kvartal 2024. godine. Reč je o pravilima koja se odnose na sve obveznike PDV-a, nezavisno od toga da li ostvaruju pravo na odbitak prethodnog poreza. Propisi kojima treba da bude uređena nova obaveza elektronskog evidentiranja prethodnog poreza biće doneti tokom jula (krajnji zakonski rok je 4. avgust ove godine). 

Kako bi obveznici spremno dočekali nova pravila elektronskog evidentiranja prethodnog poreza, potrebno je dobro utvrditi postojeća pravila u vezi sa pravom na odbitak prethodnog poreza, kao i pravila o tome kada se i kako vrše ispravke i korekcije prethodnog poreza u skladu sa propisima o PDV-u. U skladu s tim, na treningu se bavimo opštim pravilima, ali i brojnim specifičnostima iz ove oblasti.

Način realizacije treninga - hibridni model: online ili uživo u Trening centru PKT (na 36. spratu West 65 Tower) – po izboru učesnika, uz napomenu da je broj mesta za praćenje predavanja iz Trening centra ograničen na 24.

PROGRAM PREDAVANJA  

 • Opšta pravila za odbitak prethodnog poreza po osnovu primljene efakture i običnog računa
 • (Ne)mogućnost korišćenja odbitka prethodnog poreza po osnovu običnog računa za koji postoji obaveza izdavanja efakture i uticaj naknadnog storniranja običnog računa i izdavanja efakture
 • Najraniji poreski period u kojem primalac može da ostvari pravo na odbitak prethodnog poreza po osnovu efakture i običnog računa
 • Pravo na odbitak prethodnog poreza po osnovu fakture koja ja izdata nakon isteka roka za predaju poreske prijave za poreski period kada je poreska obaveza nastala
 • Uticaj neispravno iskazanih elemenata fakture na pravo na odbitak prethodnog poreza (naziv, adresa, vrsta isporučenih dobara, datum obračuna PDV-a i dr.)
 • Uticaj neiskazivanja propisanih elemenata u efakturi na pravo na odbitak prethodnog poreza
 • (Ne)obaveznost korišćenja prava na odbitak prethodnog poreza po osnovu avansne fakture
 • Specifična pravila izdavanja računa za tzv. sukcesivne isporuke i pravo na odbitak prethodnog poreza
 • Postupanje obveznika koji su koristili pravo na odbitak prethodnog poreza po osnovu efakture, koju izdavalac naknadno stornira
 • Nemogućnost ostvarivanja prava na odbitak prethodnog poreza po osnovu efakture za promet koja je izdata umesto dokumenta o povećanju osnovice
 • Dokumentacija u prilogu efakture i pravo na odbitak prethodnog poreza
 • Ispravka odbitka prethodnog poreza po osnovu naknadnog smanjenja osnovice
 • Podela prethodnog poreza i srazmerni poreski odbitak
 • Ispravka odbitka prethodnog poreza po osnovu odluke poreskog i carinskog organa
 • Ispravka odbitka prethodnog poreza i naknadno sticanje prava na odbitak prethodnog poreza za opremu i objekte za vršenje delatnosti

Realizacija treninga podrazumeva predavanje sa PPT prezentacijom, diskusiju i odgovore na pitanja.  

PREDAVAČI

Marija Burić, savetnica u Poreskoj kancelariji Tatić

Filip Čubrić, urednik i savetnik u Poreskoj kancelariji Tatić

DATUM I VREME ODRŽAVANJA 

24. jul 2024. godine, od 10:00 do 14:30.

CENA

Cene se razlikuju u zavisnosti od statusa učesnika u odnosu na to da li je pretplatnik časopisa Porezi i računovodstvo 

 • za pretplatnike časopisa: 17.900,00 + PDV
 • za ostale učesnike: 21.900,00 + PDV

Popust: U slučaju prijave tri ili više učesnika iz iste kompanije, odobravamo popust od 10% na ukupnu naknadu.

Naknada se plaća unapred na tekući račun, na osnovu predračuna koji se dobija na e-mail nakon slanja elektronske prijave.

PRIJAVA UČESNIKA

Prijava učesnika vrši se elektronskim putem, upisivanjem podataka u PRIJAVI ZA TRENING, koja se nalazi na www.pktatic.rs (u okviru stranice: Trening centar).