PKT TRENING CENTAR

Oporezivanje prometa nepokretnosti i prenos celokupne ili dela imovine uz primenu poreskog izuzimanja

19. 6. 2024.

Kupoprodaja nekretnina jedna je od vrlo čestih transakcija, koja ima niz specifičnosti u pogledu oporezivanja u zavisnosti od toga šta je konkretno predmet prenosa. U tom smislu potrebno je sagledati poreske implikacije s aspekta PDV-a i poreza na prenos apsolutnih prava. Poreski tretman naročito treba opredeliti u slučaju prenosa nezavršenih objekata ili objekta kao buduće stvari. U određenim okolnostima nekretnina može da ima karakter poslovne celine ili deo poslovne celine, pa treba sagledati ispunjenost uslova za primenu poreskog izuzimanja u skladu sa članom 6. stav 1. tačka 1) Zakona o PDV-u. 

Način realizacije treninga - hibridni model: online ili uživo u Trening centru PKT (na 36. spratu West 65 Tower) – po izboru učesnika, uz napomenu da je broj mesta za praćenje predavanja iz Trening centra ograničen na 24.

PROGRAM PREDAVANJA

 • Promet objekata koji je oporeziv PDV-om
 • Promet objekata koji je oslobođen PDV-a
 • Ugovaranje obračuna PDV-a kod prometa "starih" objekata - opšta pravila
 • Slučajevi kod kojih nije moguće ugovaranje obračuna PDV-a
 • Primena opšte i posebne stope PDV-a
 • Vreme prometa nepokretnosti - opšta pravila
 • Vreme prometa neizgrađenih objekata 
 • Promet objekata sa odložnim uslovom
 • Prodaja nezavršenog objekta i kasnija prodaja delova izgrađenog objekta
 • Primena poreskog izuzimanja iz člana 6. stav 1. tačka 1) Zakona o PDV-u
 • Prenos objekata uz primenu poreskog izuzimanja
 • Prenos nepokretnosti u postupku statusne promene  
 • Unos nepokretnosti kao nenovčanog uloga
 • Pravila izdavanja elektronskih faktura i fiskalnih računa
 • Oporezivanje porezom na prenos apsolutnih prava

Realizacija treninga podrazumeva predavanje sa PPT prezentacijom, diskusiju i odgovore na pitanja, a za učesnike u Trening centru jedinstven pogled sa 36. sprata i posluženje (zdrava hrana i topli napici).  

PREDAVAČI

Igor Tatić, osnivač Poreske kancelarije Tatić

Đorđe Saveljić, savetnik u Poreskoj kancelariji Tatić

DATUM I VREME ODRŽAVANJA

19. jun 2024. godine, od 10:00 do 14:30.

CENA

Cene se razlikuju u zavisnosti od statusa učesnika u odnosu na to da li je pretplatnik časopisa Porezi i računovodstvo 

 • za pretplatnike časopisa: 17.900,00 + PDV
 • za ostale učesnike: 21.900,00 + PDV

Popust: U slučaju prijave tri ili više učesnika iz iste kompanije, odobravamo popust od 10% na ukupnu naknadu.

Naknada se plaća unapred na tekući račun, na osnovu predračuna koji se dobija na e-mail nakon slanja elektronske prijave.

PRIJAVA UČESNIKA

Prijava učesnika vrši se elektronskim putem, upisivanjem podataka u PRIJAVI ZA TRENING, koja se nalazi na www.pktatic.rs (u okviru stranice: Trening centar).