PKT TRENING CENTAR

Radno angažovanje stranaca (zaposleni, upućena lica, direktori) i podsticaji za novonastanjena lica

20. 6. 2024.

Promene na tržištu rada uslovile su sve veću potrebu poslodavaca da radno angažuju strana fizička lica. Na treningu razmatramo nova pravila koja uređuju radno angažovanje stranaca, kao i pravila oporezivanja njihovih prihoda koje ostvaruju kao zaposleni, upućena lica ili direktori. Posebnu pažnju posvetićemo primeni podsticaja za novonastanjena lica.

Način realizacije treninga - hibridni model: online ili uživo u Trening centru PKT (na 36. spratu West 65 Tower) – po izboru učesnika, uz napomenu da je broj mesta za praćenje predavanja iz Trening centra ograničen na 24.

PROGRAM PREDAVANJA

 • Jedinstvena dozvola za privremeni boravak i rad stranaca 
 • Pravo na rad stranaca bez izdate jedinstvene dozvole
 • Poreski tretman primanja stranca koji je zasnovao radni odnos
 • Podsticaji za novonastanjena lica 
 • Obračun i plaćanje poreza i doprinosa na zaradu koju ostvaruju lica upućena na rad u Srbiju
 • Poreski tretman naknada troškova upućenim licima 
 • Poreski tretman naknade za rad koje ostvaruju direktori stranci
 • Poreski tretman naknade troškova službenih putovanja i drugih troškova direktora strancu
 • Primena ugovora o izbegavanju dvostrukog oporezivanja i sporazuma o socijalno osiguranju

​Realizacija treninga podrazumeva predavanje sa PPT prezentacijom, diskusiju i odgovore na pitanja, a za učesnike u Trening centru jedinstven pogled sa 36. sprata i posluženje (zdrava hrana i topli napici).  

PREDAVAČI

Filip Čubrić, savetnik i urednik u Poreskoj kancelariji Tatić

Marija Torlak, savetnica u Poreskoj kancelariji Tatić

Ana Borkanović, savetnica u Poreskoj kancelariji Tatić

DATUM I VREME ODRŽAVANJA

20. jun 2024. godine, od 10:00 do 14:30.

CENA

Cene se razlikuju u zavisnosti od statusa učesnika u odnosu na to da li je pretplatnik časopisa Porezi i računovodstvo 

 • za pretplatnike časopisa: 17.900,00 + PDV
 • za ostale učesnike: 21.900,00 + PDV

Popust: U slučaju prijave tri ili više učesnika iz iste kompanije, odobravamo popust od 10% na ukupnu naknadu.

Naknada se plaća unapred na tekući račun, na osnovu predračuna koji se dobija na e-mail nakon slanja elektronske prijave.

PRIJAVA UČESNIKA

Prijava učesnika vrši se elektronskim putem, upisivanjem podataka u PRIJAVI ZA TRENING, koja se nalazi na www.pktatic.rs (u okviru stranice: Trening centar).