PKT TRENING CENTAR

Događaji do 10, odnosno do 15. u mesecu nakon isteka poreskog perioda i njihov uticaj na prethodni porez i evidentiranje obračuna PDV-a

12. 6. 2024.

Najavljene izmene i dopune propisa iz oblasti elektronskog fakturisanja i PDV-a, za koje se očekuje da će biti objavljene tokom jula ove godine, rezultiraće dodatnim zahtevima za obveznike, kao i dodatno usložiti pravila evidentiranja PDV-a u SEF-u. Kako bi spremno dočekali nova pravila elektronskog evidentiranja prethodnog poreza, potrebno je utvrditi postojeća pravila izdavanja elektronskih faktura i evidentiranja obračuna PDV-a u SEF-u. Na treningu se bavimo brojnim specifičnostima koje zadaju najveće probleme obveznicima, kao i drugim aktuelnostima iz ove oblasti.

Način realizacije treninga - hibridni model: online ili uživo u Trening centru PKT (na 36. spratu West 65 Tower) – po izboru učesnika, uz napomenu da je broj mesta za praćenje predavanja iz Trening centra ograničen na 24.

PROGRAM PREDAVANJA  

 • Odbijanje i storniranje elektronske fakture za izvršeni promet do isteka roka za evidentiranje obračuna PDV-a, odnosno do dana predaje poreske prijave za taj poreski period
 • Prihvatanje elektronske fakture do isteka roka za evidentiranje obračuna PDV-a, odnosno do dana predaje poreske prijave za taj poreski period i naknadno storniranje te fakture od strane izdavaoca
 • Naknadno povećanje i smanjenje osnovice u jednom poreskom periodu i izdavanje dokumenta o izmeni osnovice do isteka roka za evidentiranje obračuna PDV-a, odnosno do dana predaje poreske prijave za taj poreski period
 • Raskid ugovora za koji je plaćen avans u jednom poreskom periodu i izdavanje dokumenta o smanjenju osnovice do isteka roka za evidentiranje obračuna PDV-a, odnosno do dana predaje poreske prijave za taj poreski period
 • Izdavanje običnog računa nakon isteka poreskog perioda u kojem je izvršen promet
 • Izdavanje fakture za izvršeni promet do isteka roka za evidentiranje obračuna PDV-a, odnosno do dana predaje poreske prijave za taj poreski period
 • Neposedovanje podataka za obračun PDV do isteka roka za evidentiranje obračuna PDV-a, odnosno do isteka roka za predaju poreske prijave
 • (Ne)obezbeđivanje uslova za poresko oslobođenje za izvoz dobara do isteka roka za evidentiranje obračuna PDV-a, odnosno do dana predaje poreske prijave za taj poreski period
 • (Ne)obezbeđivanje uslova za poresko oslobođenje za otpremanje dobara na teritoriju APKM do isteka roka za evidentiranje obračuna PDV-a, odnosno do dana predaje poreske prijave za taj poreski period
 • (Ne)obezbeđivanje uslova za poresko oslobođenje za isporuku dobara u slobodnu zonu, promet dobara u carinskom skladištu i dr. do isteka roka za evidentiranje obračuna PDV-a, odnosno do dana predaje poreske prijave za taj poreski period
 • (Ne)obezbeđivanje uslova za poresko oslobođenje za uslugu prevoza za uvoz dobara na dan prometa
 • Pribavljanje izjave o nekorišćenju, odnosno o ispravci prethodnog poreza od kupca, obveznika PDV-a za slučaj storniranja i naknadnog smanjenja osnovice

Realizacija treninga podrazumeva predavanje sa PPT prezentacijom, diskusiju i odgovore na pitanja, a za učesnike u Trening centru jedinstven pogled sa 36. sprata i posluženje (zdrava hrana i topli napici).  

PREDAVAČI

Filip Čubrić, urednik i savetnik u Poreskoj kancelariji Tatić

Marija Burić, savetnica u Poreskoj kancelariji Tatić

DATUM I VREME ODRŽAVANJA 

12. jun 2024. godine, od 10:00 do 14:30.

CENA

Cene se razlikuju u zavisnosti od statusa učesnika u odnosu na to da li je pretplatnik časopisa Porezi i računovodstvo 

 • za pretplatnike časopisa: 17.900,00 + PDV
 • za ostale učesnike: 21.900,00 + PDV

Popust: U slučaju prijave tri ili više učesnika iz iste kompanije, odobravamo popust od 10% na ukupnu naknadu.

Naknada se plaća unapred na tekući račun, na osnovu predračuna koji se dobija na e-mail nakon slanja elektronske prijave.

PRIJAVA UČESNIKA

Prijava učesnika vrši se elektronskim putem, upisivanjem podataka u PRIJAVI ZA TRENING, koja se nalazi na www.pktatic.rs (u okviru stranice: Trening centar).