PKT TRENING CENTAR

Naknada troškova zaposlenima, licima angažovanim van radnog odnosa, poslovnim partnerima i drugim fizičkim licima

29. 5. 2024.

Odredbama Zakona o radu utvrđena su prava zaposlenog na naknadu određenih troškova koji (uglavnom) nastaju na radu ili u vezi sa radom. Činjenica da Zakonom o radu nisu bliže uređena ova prava već se to uređuje opštim aktom i ugovorima o radu, doprinosi da se u praksi poslodavci suočavaju sa brojnim nedoumicama, kako sa pravnog tako i sa poreskog aspekta. Osim toga, privredni subjekti pokrivaju i razne troškove licima koja kod njih nisu zaposlena (licima koja su radno angažovana van radnog odnosa, poslovnim partnerima, upućenim licima i sl.) pa je i u takvim okolnostima neophodno pravilno odrediti poreski tretman. 

Način realizacije treninga - hibridni model: online ili uživo u Trening centru PKT (na 36. spratu West 65 Tower) – po izboru učesnika, uz napomenu da je broj mesta za praćenje predavanja iz Trening centra ograničen na 24.

PROGRAM PREDAVANJA

 • Pravo zaposlenog na naknadu troškova i pravila oporezivanja:
  • za dolazak na rad i odlazak sa rada
  • za vreme službenog puta (u zemlji i inostranstvu)
  • za smeštaj i ishranu za rad i boravak na terenu
  • za ishranu u toku rada
  • za regres za korišćenje godišnjeg odmora
 • Poreski tretman naknade troškova licima koja su angažovana van radnog odnosa
  • članovima organa uprave pravnog lica (direktora, osnivača)
  • licima koja su angažovana po osnovu ugovora o privremenim i povremenim poslovima
  • licima koja su angažovana po osnovu ugovora o dopunskom radu
  • licima koja su angažovana po osnovu ugovora o delu i autorskog ugovora
  • licima na stručnom osposobljavanju i usavršavanju
  • volonterima
  • učenicima u sistemu dualnog obrazovanja
 • Poreski tretman naknade troškova drugim fizičkim licima (npr. poslovnim partnerima, licima koja su upućena kod isplatioca i sl.) – pravila i izuzeci od oporezivanja

Realizacija treninga podrazumeva predavanje sa PPT prezentacijom, diskusiju i odgovore na pitanja, a za učesnike u Trening centru jedinstven pogled sa 36. sprata i posluženje (zdrava hrana i topli napici).  

PREDAVAČI

Filip Čubrić, urednik i savetnik u Poreskoj kancelariji Tatić

Marija Torlak, savetnica u Poreskoj kancelariji Tatić

Ana Borkanović, savetnica u Poreskoj kancelariji Tatić

DATUM I VREME ODRŽAVANJA

29. maj 2024. godine, od 10:00 do 14:30.

CENA

Cene se razlikuju u zavisnosti od statusa učesnika u odnosu na to da li je pretplatnik časopisa Porezi i računovodstvo 

 • za pretplatnike časopisa: 17.900,00 + PDV
 • za ostale učesnike: 21.900,00 + PDV

Popust: U slučaju prijave tri ili više učesnika iz iste kompanije, odobravamo popust od 10% na ukupnu naknadu.

Naknada se plaća unapred na tekući račun, na osnovu predračuna koji se dobija na e-mail nakon slanja elektronske prijave.

PRIJAVA UČESNIKA

Prijava učesnika vrši se elektronskim putem, upisivanjem podataka u PRIJAVI ZA TRENING, koja se nalazi na www.pktatic.rs (u okviru stranice: Trening centar).