PKT TRENING CENTAR

Zakup nepokretnosti i ulaganje u zakupljeni objekat - poreski tretman s aspekta PDV-a, poreza na dohodak i poreza na dobit

24. 5. 2024.

Trening je posvećen razmatranju uvek aktuelnih i relativno složenih pitanja u okviru zakupa nepokretnosti i ulaganja u zakupljeni objekat koja se vrše za račun zakupca ili zakupodavca. Programom predavanja obuhvaćena su brojna pitanja s aspekta PDV-a, poreza na dohodak građana i poreza na dobit pravnih lica. 

​Način realizacije treninga - hibridni model: online ili uživo u Trening centru PKT (na 36. spratu West 65 Tower) – po izboru učesnika, uz napomenu da je broj mesta za praćenje predavanja iz Trening centra ograničen na 24. 

PROGRAM PREDAVANJA  

 • Zakup kao predmet oporezivanja PDV-om
 • Vreme prometa i nastanak poreske obaveze
 • Utvrđivanje poreske osnovice za PDV
 • Uticaj sporednih troškova na poresku osnovicu
 • Podsticaji koje zakupodavac daje zakupcu
 • Depozit i promena njegove namene
 • Naplata zakupnine u devizama ili sa valutnom klauzulom
 • Izdavanje elektronske fakture i dokumenata o izmeni osnovice
 • Zakup nepokretnosti koji je oslobođen PDV-a
 • Prevremeni raskid ugovora o zakupu i isplata naknade štete
 • Ulaganje u zakupljeni objekat za račun zakupca
 • Razmena ulaganja za neplaćanje zakupnine
 • Vraćanje objekta u prvobitno stanje
 • Zakup nepokretnosti od fizičkog lica
 • Zakup nepokretnosti koja je u vlasništvu nerezidenta 

Realizacija treninga podrazumeva predavanje sa PPT prezentacijom, diskusiju i odgovore na pitanja, a za učesnike u Trening centru jedinstven pogled sa 36. sprata i posluženje (zdrava hrana i topli napici).  

PREDAVAČI

Igor Tatić, osnivač Poreske kancelarije Tatić

Marija Burić, savetnik u Poreskoj kancelariji Tatić

Đorđe Saveljić, savetnik u Poreskoj kancelariji Tatić

DATUM I VREME ODRŽAVANJA

24. maj 2024. godine, od 10:00 do 14:30.

CENA

Cene se razlikuju u zavisnosti od statusa učesnika u odnosu na to da li je pretplatnik časopisa Porezi i računovodstvo 

 • za pretplatnike časopisa: 17.900,00 + PDV
 • za ostale učesnike: 21.900,00 + PDV

Popust: U slučaju prijave tri ili više učesnika iz iste kompanije, odobravamo popust od 10% na ukupnu naknadu.

Naknada se plaća unapred na tekući račun, na osnovu predračuna koji se dobija na e-mail nakon slanja elektronske prijave.

PRIJAVA UČESNIKA

Prijava učesnika vrši se elektronskim putem, upisivanjem podataka u PRIJAVI ZA TRENING, koja se nalazi na www.pktatic.rs (u okviru stranice: Trening centar).