PKT TRENING CENTAR

Poreski dužnik u sistemu PDV-a i pravila obrnutog obračunavanja (tzv. internog obračuna) PDV-a

24. 4. 2024.
 

U sistemu PDV-a pojam poreskog dužnika širi je od pojma obveznik PDV-a, jer status poreskog dužnika za PDV može imati i lice koje nije obveznik PDV-a. Zakonom o PDV-u propisano je desetak slučajeva prometa dobara i usluga kod kojih je poreski dužnik primalac, a ne obveznik PDV-a koji vrši promet. Po osnovu PDV-a poreski dužnici imaju specifična prava i obaveze.   

​Način realizacije treninga - hibridni model: online ili uživo u Trening centru PKT (na 36. spratu West 65 Tower) – po izboru učesnika, uz napomenu da je broj mesta za praćenje predavanja iz Trening centra ograničen na 24. 

PROGRAM PREDAVANJA

 • Svrha mehanizma obrnutog oporezivanja
 • Primalac dobara i usluga kao poreski dužnik po osnovu prometa stranog lica
 • Poreski dužnik za promet iz oblasti građevinarstva
 • Poreski dužnik po osnovu ugovorenog obračuna PDV-a za promet objekata
 • Poreski dužnik po osnovu prometa sekundarnih sirovina
 • Poreski dužnik po osnovu prometa hipotekovane nepokretnosti
 • Poreski dužnik po osnovu prometa predmeta založnog prava
 • Poreski dužnik u postupku izvršenja 
 • Poreski dužnik kod prenosa celokupne ili dela imovine
 • Poreski dužnik u slučaju pogrešnog iskazivanja PDV-a u računu
 • Nastanak poreske obaveze poreskog dužnika
 • Pravo na odbitak prethodnog poreza
 • Ispravke grešaka u slučaju pogrešnog određivanja poreskog dužnika
 • Evidentiranje obračunatog PDV-a u SEF-u
 • Iskazivanje podataka u Obrascu POPDV
 • Lice koje nije obveznik PDV-a kao poreski dužnik

Realizacija treninga podrazumeva predavanje sa PPT prezentacijom, diskusiju i odgovore na pitanja, a za učesnike u Trening centru jedinstven pogled sa 36. sprata i posluženje (zdrava hrana i topli napici).

PREDAVAČI

Igor Tatić, osnivač Poreske kancelarije Tatić

Marija Burić, savetnica u Poreskoj kancelariji Tatić

Đorđe Saveljić, savetnik u Poreskoj kancelariji Tatić 

DATUM I VREME ODRŽAVANJA

24. april 2024. godine, od 10:00 do 14:30.

CENA

Cene se razlikuju u zavisnosti od statusa učesnika u odnosu na to da li je pretplatnik časopisa Porezi i računovodstvo 

 • za pretplatnike časopisa: 17.900,00 + PDV
 • za ostale učesnike: 21.900,00 + PDV

Popust: U slučaju prijave tri ili više učesnika iz iste kompanije, odobravamo popust od 10% na ukupnu naknadu.

Naknada se plaća unapred na tekući račun, na osnovu predračuna koji se dobija na e-mail nakon slanja elektronske prijave.

PRIJAVA UČESNIKA

Prijava učesnika vrši se elektronskim putem, upisivanjem podataka u PRIJAVI ZA TRENING, koja se nalazi na www.pktatic.rs (u okviru stranice: Trening centar).