PKT TRENING CENTAR

Izmene Pravilnika o PDV-u i izdavanje fiskalnih računa - uticaj na obračun PDV-a, pravo na odbitak prethodnog poreza i evidentiranje podataka u SEF-u

11. 4. 2024.

Ministar finansija doneo je Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o PDV-u, koji stupa narednog dana od dana objavljivanja u Službenom glasniku RS. Ovim pravilnikom izvršene su izmene u oblasti pojedinih poreskih oslobođanja, refundacije PDV-a kupcu prvog stana i druge izmene i preciziranja.  

Izdavanje fiskalnih računa vrši se u skladu sa propisima o fiskalizaciji, ali potrebno je voditi računa i o zahtevima iz propisa o PDV-u i elektronskom fakturisanju. Ovo posebno dolazi do izražaja u specifičnim slučajevima koje analiziramo na treningu. U praksi, obveznici relativno često čine nenamerne propuste, odnosno prave određene greške, što može imati negativan uticaj na izdavaoca ili na primaoca fiskalnog računa. Pored ovoga, na treningu razmatramo i druga aktuelna i sporna pitanja iz oblasti fiskalizacije.   

​Način realizacije treninga - hibridni model: online ili uživo u Trening centru PKT (na 36. spratu West 65 Tower) – po izboru učesnika, uz napomenu da je broj mesta za praćenje predavanja iz Trening centra ograničen na 24.

PROGRAM PREDAVANJA  

 • Izmene i dopune Pravilnika o PDV-u 
 • Uslovi za smanjenje obračunatog PDV-a u slučaju naknadnog smanjenja osnovice za promet na malo za koji se izdaje fiskalni račun
 • Specifičnosti u slučaju naknadnog smanjenja osnovice za promet koji je izvršen imaocu korporacijske kartice
 • Poništavanje fiskalnih računa i uslovi za smanjenje obračunatog PDV-a
 • Uslovi za smanjenje obračunatog PDV-a u slučaju kada je obveznik fiskalizacije poništava fiskalni račun jer je na prvobitnom fiskalnom računu iskazan pogrešan PIB kupca
 • Uslovi za smanjenje obračunatog PDV-a u slučaju raskida ugovora za koji je naplaćen avans za promet na malo
 • (Ne)iskazivanje podataka u Zbirnoj evidenciji PDV-a o smanjenju obračuna PDV-a po osnovu izdatih fiskalnih računa refundacija
 • (Ne)mogućnost izdavanja fiskalnog računa za uslugu pozicioniranja dobara i uticaj na pravo na odbitak prethodnog poreza za primaoca
 • (Ne)mogućnost naknadnog unosa podataka o ID kupca u fiskalnom računu ili naknadne izmene prethodno unetih podataka
 • Specifična pitanja i najčešće greške prilikom izdavanja fiskalnih računa za promet preko interneta – datum prometa, vrsta plaćanja, forma fiskalnog računa i dr.
 • Specifična pitanja u vezi sa pravom na odbitak prethodnog poreza po osnovu primljenog fiskalnog računa
 • Izdavanje elektronske fakture za promet izvršen subjektu javnog sektora za koji je izdat fiskalni račun za koji je izvršena naplata istog ili prethodnog dana
 • Postupak koji sprovodi obveznik fiskalizacije u slučaju zatvaranja poslovnog prostora, odnosno poslovne prostorije
 • Druge aktuelnosti i osvrt na nova mišljenja MF iz oblasti fiskalizacije

Realizacija treninga podrazumeva predavanje sa PPT prezentacijom, diskusiju i odgovore na pitanja, a za učesnike u Trening centru jedinstven pogled sa 36. sprata i posluženje (zdrava hrana i topli napici).  

PREDAVAČI

Filip Čubrić, urednik i savetnik u Poreskoj kancelariji Tatić

Marija Burić, savetnica u Poreskoj kancelariji Tatić

DATUM I VREME ODRŽAVANJA

11. april 2024. godine, od 10:00 do 14:30.

CENA

Cene se razlikuju u zavisnosti od statusa učesnika u odnosu na to da li je pretplatnik časopisa Porezi i računovodstvo 

 • za pretplatnike časopisa: 17.900,00 + PDV
 • za ostale učesnike: 21.900,00 + PDV

Popust: U slučaju prijave tri ili više učesnika iz iste kompanije, odobravamo popust od 10% na ukupnu naknadu.

Naknada se plaća unapred na tekući račun, na osnovu predračuna koji se dobija na e-mail nakon slanja elektronske prijave.

PRIJAVA UČESNIKA

Prijava učesnika vrši se elektronskim putem, upisivanjem podataka u PRIJAVI ZA TRENING, koja se nalazi na www.pktatic.rs (u okviru stranice: Trening centar).