PKT TRENING CENTAR

Evidentiranje obračuna PDV-a u SEF-u - novih 50 specifičnih primera iz prakse

6. mart 2024.

Na treningu održanom 7. februara ove godine objasnili smo primenu Korisničkog uputstva za evidentiranje obračuna PDV-a na osnovu 50 karakterističnih primera iz prakse. Za ovaj trening bilo je prijavljeno oko 250 učesnika. 

Na novom treningu (6. marta) u fokusu će biti novi specifični primeri, u kojima obrađujemo sve problematične situacije sa kojima se susreću obveznici PDV-a u vezi sa elektronskim evidentiranjem obračuna PDV-a u SEF-u. Instrukcije i objašnjenja dajemo kroz novih 50 primera evidentiranja obračuna PDV-a u Pojedinačnoj i Zbirnoj evidenciji PDV-a.

Posebnu pažnju posvećujemo i situacijama u kojima obveznici prave slučajne greške, koje pored ostalog uključuju neizdavanje računa, storniranje izdatih (ne)ispravnih računa, odnosno elektronskih faktura i brojne druge nenamerne propuste, sa smernicama za njihovo prevazilaženje.

​Način realizacije treninga - hibridni model: online ili uživo u Trening centru PKT (na 36. spratu West 65 Tower) – po izboru učesnika, uz napomenu da je broj mesta za praćenje predavanja iz Trening centra ograničen na 24.

PROGRAM PREDAVANJA  

Trening je koncipiran na osnovu realnih primera iz prakse (okvirno oko 50) od kojih u nastavku izdvajamo najinteresantnije. 

 • Izdata je konačna faktura, ali obveznik nije izdao avansnu fakturu do isteka roka za elektronsko evidentiranje
 • Izdata je avansna faktura, ali obveznik nije izdao konačnu fakturu do isteka roka za elektronsko evidentiranje
 • Neizdavanje fakture za tzv. sukcesivne isporuke do isteka roka za elektronsko evidentiranje i izdavanje nakon 10-og u narednom mesecu, a pre 15-og
 • Neizdavanje elektronske fakture tip dokument o povećanju osnovice do isteka roka za elektronsko evidentiranje obračuna PDV-a
 • Neizdavanje elektronske fakture do isteka roka za elektronsko evidentiranje obračuna PDV-a stranom pravnom licu koje je obveznik PDV-a u Srbiji
 • Promena poreskog dužnika od momenta avansa do momenta prometa
 • Storniranje konačne fakture koja je u celini avansno naplaćena
 • Storniranje dokumenta od smanjenju osnovice
 • Storniranje fakture za izvršeni promet do 10-og u narednom mesecu i izdavanje nove nakon isteka roka za elektronsko evidentiranje obračuna PDV-a
 • Evidentiranje obračuna PDV-a po osnovu avansa kod obveznika koji primenjuju poseban postupak oporezivanja
 • Evidentiranje obračuna PDV-a po osnovu prometa kod obveznika koji primenjuju poseban postupak oporezivanja
 • Promet dobara ili usluga preko trećeg lica koji vrši prodaju u ime i za račun obveznika
 • Unos dobara u slobodnu zonu kada su uslovi za poresko oslobođenje ispunjeni od 10-og do 15-og u narednom mesecu
 • Promet dobara na teritoriju APKM kada su uslovi za poresko oslobođenje ispunjeni od 10-og do 15-og u narednom mesecu
 • Isporuka reklamnog materijala i poklona manje vrednosti
 • Procena osnovice od strane primaoca dobara ili usluga kao poreskog dužnika kada isto lice izvrši veći broj prometa u toku poreskog perioda za koji se vrši procena
 • Postupanje u slučaju kada obveznik izda fakturu bez PDV-a sa poreskim oslobođenjem, a naknadno se ispostavi da je reč o oporezivom prometu
 • Obveznik nije izdao elektronsku fakturu do 10. u narednom periodu, jer podatke za utvrđivanje visine naknade obezbeđuje u skladu sa ugovorenim uslovima po isteku tog roka

Realizacija treninga podrazumeva predavanje sa PPT prezentacijom, diskusiju i odgovore na pitanja, a za učesnike u Trening centru jedinstven pogled sa 36. sprata i posluženje (zdrava hrana i topli napici).  

PREDAVAČI

Marija Burić, savetnica u Poreskoj kancelariji Tatić

Filip Čubrić, urednik i savetnik u Poreskoj kancelariji Tatić

DATUM I VREME ODRŽAVANJA 

6. mart 2024. godine, od 10:00 do 14:30.

CENA

Cene se razlikuju u zavisnosti od statusa učesnika u odnosu na to da li je pretplatnik časopisa Porezi i računovodstvo 

 • za pretplatnike časopisa: 17.900,00 + PDV
 • za ostale učesnike: 21.900,00 + PDV

Popust: U slučaju prijave tri ili više učesnika iz iste kompanije, odobravamo popust od 10% na ukupnu naknadu.

Naknada se plaća unapred na tekući račun, na osnovu predračuna koji se dobija na e-mail nakon slanja elektronske prijave.

PRIJAVA UČESNIKA

Prijava učesnika vrši se elektronskim putem, upisivanjem podataka u PRIJAVI ZA TRENING, koja se nalazi na www.pktatic.rs (u okviru stranice: Trening centar).