PKT TRENING CENTAR

Specijalistička obuka za porez po odbitku na prihode nerezidentnih pravnih lica i primenu UIDO

16, 17. i 18. april 2024.

Poreska kancelarija Tatić organizuje trodnevnu obuku za utvrđivanje poreza na dobit po odbitku i primenu ugovora o izbegavanju dvostrukog oporezivanja (UIDO). Svrha obuke jeste osposobljavanje polaznika za razumevanje pravila oporezivanja prihoda nerezidentnih pravnih lica i praktičnu primenu UIDO-a.  

Obuka podrazumeva detaljnu analizu predmeta oporezivanja porezom na dobit po odbitku i rešenja iz UIDO-a, kao i praktične primere obračuna poreza i podnošenja poreskih prijava.  

Način realizacije obuke - hibridni model: online ili uživo u Trening centru PKT (na 36. spratu West 65 Tower) – po izboru učesnika, uz napomenu da je broj mesta za praćenje predavanja iz Trening centra ograničen na 24.

PROGRAM PREDAVANJA  

 • Pojam poreza na dobit po odbitku
 • Prihodi nerezidentnih pravnih lica koji (ne) podležu oporezivanju
 • Obveznik obračunavanja i plaćanja poreza
 • Licence za softver i povezane usluge 
 • Naknada za upravljanje (management fee) koja se isplaćuje matičnom pravnom licu
 • Zakup opreme iz inostranstva kao autorska naknada
 • Usluge pružene u Srbiji ili inostranstvu kao predmet oporezivanja
 • Kamata koja se isplaćuje (ne)povezanim nerezidentnim kompanijama 
 • Zakup nepokretnosti u Srbiji od zakupodavca stranog lica 
 • Oporezivanje dividende
 • Kapitalni dobici nerezidentnih pravnih lica
 • Ogranci stranih pravnih lica i porez po odbitku
 • Momenat nastanka poreske obaveze
 • Bruto naknada kao poreska osnovica
 • Uticaj poreza po odbitku na osnovicu za PDV
 • Primena rešenja iz UIDO-a i Multilateralne konvencije
 • Utvrđivanje rezidentnosti
 • Jurisdikcije sa preferencijalnim poreskim sistemom 
 • Potvrda o rezidentnosti - opšta i specifična (tehnička) pitanja
 • Naknadno dostavljanje potvrde o rezidentnosti i pravo na povraćaj poreza
 • Primeri obračuna poreza po odbitku i PDV-a
 • Podnošenje poreske prijave i plaćanje poreza po odbitku 
 • Računovodstveni aspekti poreza po odbitku

Realizacija treninga podrazumeva predavanje sa PPT prezentacijom, diskusiju i odgovore na pitanja.

PREDAVAČI

Igor Tatić, urednik časopisa Porezi i računovodstvo i osnivač Poreske kancelarije Tatić

Filip Čubrić, urednik i savetnik u Poreskoj kancelariji Tatić

Đorđe Saveljić, savetnik u Poreskoj kancelariji Tatić

DATUMI I VREME ODRŽAVANJA OBUKE

Trajanje obuke: 3 dana (15 časova)

Datumi i vreme obuke:

 • 16. april (utorak), od 10:00 do 14:30
 • 17. april (sreda), od 10:00 do 14:30
 • 18. april (četvrtak) od 10:00 do 14:30

CENA

Cena za pretplatnike časopisa Porezi i računovodstvo: 49.000,00 dinara + PDV

Cena za ostale učesnike: 59.000,00 dinara + PDV

Popust: U slučaju prijave tri ili više učesnika iz iste kompanije, odobravamo popust od 10% na ukupnu naknadu.

Naknada se plaća unapred na tekući račun, na osnovu predračuna koji se dobija na e-mail nakon slanja elektronske prijave.

PRIJAVA UČESNIKA

Prijava učesnika vrši se elektronskim putem, upisivanjem podataka u PRIJAVI ZA TRENING, koja se nalazi na www.pktatic.rs (u okviru stranice: Trening centar).