PKT TRENING CENTAR

Transakcije udelima - poreski, računovodstveni i devizni aspekti

30. 11. 2023.

Transakcije udelima mogu da budu raznovrsne i relativno česte u praksi. Osim klasične kupoprodaje, specifičnosti postoje u slučaju otkupa sopstvenih udela i formiranja tzv. rezervisanih sopstvenih udela. Posmatrano sa poreskog aspekta, treba sagledati obaveze po osnovu poreza na kapitalni dobitak, u zavisnosti od toga ko vrši prenos: pravno ili fizičko lice. Posmatrano sa računovodstvenog aspekta, treba utvrditi nabavnu vrednost udela i na odgovarajući način evidentirati promene (otkup sopstvenog udela, obezvređenje, otuđenje i dr.). U slučaju transakcija sa inostranim elementom treba sagledati implikacije s aspekta propisa o deviznom poslovanju. 

Način realizacije treninga - hibridni model: online ili uživo u Trening centru PKT (na 36. spratu West 65 Tower) – po izboru učesnika, uz napomenu da je broj mesta za praćenje predavanja iz Trening centra ograničen na 24.

PROGRAM PREDAVANJA

 • Načini sticanja udela
 • Prenos udela sa naknadom
 • Prenos udela bez naknade između (ne)povezanih lica
 • Kapitalni dobitak ili gubitak po osnovu prenosa udela
 • Primena poreskih izuzimanja i poreskih oslobođenja kod kapitalnih dobitaka
 • Momenat nastanka poreske obaveze za kapitalni dobitak
 • Utvrđivanje nabavne vrednosti udela
 • Utvrđivanje prodajne vrednosti udela u slučaju varijabilne naknade
 • Otkupljeni sopstveni udeli
 • Rezervisani sopstveni udeli
 • Prenos udela u domaćem pravnom licu koji vrši nerezidentno lice
 • Primena ugovora o izbegavanju dvostrukog oporezivanja u slučaju prenosa udela
 • Prenos udela s aspekta PDV-a i uticaj na odbitak prethodnog poreza
 • Računovodstveni aspekti sticanja i otuđenja udela
 • (Ne)mogućnost plaćanja naknade za udeo u devizama

Realizacija treninga podrazumeva predavanje sa PPT prezentacijom, diskusiju i odgovore na pitanja, a za učesnike u Trening centru jedinstven pogled sa 36. sprata i posluženje (zdrava hrana i topli napici).  

PREDAVAČI

Igor Tatić, osnivač Poreske kancelarije Tatić

Đorđe Saveljić, savetnik u Poreskoj kancelariji Tatić

Predrag Đorđević, savetnik u Poreskoj kancelariji Tatić

DATUM I VREME ODRŽAVANJA

30. novembar 2023. godine, od 10:00 do 14:30.

CENA

Cene se razlikuju u zavisnosti od statusa učesnika u odnosu na to da li je pretplatnik časopisa Porezi i računovodstvo 

 • za pretplatnike časopisa: 17.900,00 + PDV
 • za ostale učesnike: 21.900,00 + PDV

Popust: U slučaju prijave tri ili više učesnika iz iste kompanije, odobravamo popust od 10% na ukupnu naknadu.

Naknada se plaća unapred na tekući račun, na osnovu predračuna koji se dobija na e-mail nakon slanja elektronske prijave.

PRIJAVA UČESNIKA

Prijava učesnika vrši se elektronskim putem, upisivanjem podataka u PRIJAVI ZA TRENING, koja se nalazi na www.pktatic.rs (u okviru stranice: Trening centar).