PKT TRENING CENTAR

Mesto i vreme prometa dobara i usluga, i nastanak poreske obaveze za PDV

24. 11. 2023.

Osnovna svrha određivanja mesta prometa u smislu Zakona o PDV-u jeste da se utvrdi da li je promet izvršen u Srbiji ili u inostranstvu, jer od toga zavisi da li postoji predmet oporezivanja PDV-om. Vreme prometa dobara i usluga određuje momenat nastanka poreske obaveze za PDV, u slučaju kada poreska obaveza nije nastala pre toga po drugom osnovu (avansno plaćanje ili izdavanje računa). Zakonom o PDV-u propisana su opšta i specifična pravila određivanja datuma prometa, posebno u slučaju isporuke dobara koja se ugrađuju. 

Način realizacije treninga - hibridni model: online ili uživo u Trening centru PKT (na 36. spratu West 65 Tower) – po izboru učesnika, uz napomenu da je broj mesta za praćenje predavanja iz Trening centra ograničen na 24.

PROGRAM PREDAVANJA  

 • Mesto i vreme prometa dobara koja se šalju ili prevoze primaocu
 • Mesto i vreme prometa dobara koja se ugrađuju ili montiraju (u zemlji ili inostranstvu)
 • Vreme prometa dobara koja se prenose u okviru statusne promene 
 • Vreme prometa u slučaju predaje dobara na tzv. revers
 • Mesto prometa usluga - dva opšta pravila
 • Izuzeci od opštih pravila određivanja mesta prometa usluga
 • Mesto prometa usluga u vezi sa nepokretnostima
 • Mesto prometa prevoznih usluga, zakupa, servisiranja, skladištenja i dr.
 • Mesto prometa usluge održavanja online obuke
 • Mesto prometa usluga koje se pružaju stranoj kompaniji koja u Srbiji ima stalnu poslovnu jedinicu 
 • Mesto prometa usluga u slučaju kada u realizaciji usluge učestvuje više lica 
 • Vreme prometa pojedinačno pružene usluge
 • Vreme prometa vremenski uslovljenih usluga
 • Neradni dan kao datum prometa usluge
 • Nastanak poreske obaveze (avans, promet, izdavanje fakture) 

Realizacija treninga podrazumeva predavanje sa PPT prezentacijom, diskusiju i odgovore na pitanja, a za učesnike u Trening centru jedinstven pogled sa 36. sprata i posluženje (zdrava hrana i topli napici).  

PREDAVAČI

Igor Tatić, osnivač Poreske kancelarije Tatić

Marija Burić, savetnica u Poreskoj kancelariji Tatić

Đorđe Saveljić, savetnik u Poreskoj kancelariji Tatić

DATUM I VREME ODRŽAVANJA 

24. novembar 2023. godine, od 10:00 do 14:30.

CENA

Cene se razlikuju u zavisnosti od statusa učesnika u odnosu na to da li je pretplatnik časopisa Porezi i računovodstvo 

 • za pretplatnike časopisa: 17.900,00 + PDV
 • za ostale učesnike: 21.900,00 + PDV

Popust: U slučaju prijave tri ili više učesnika iz iste kompanije, odobravamo popust od 10% na ukupnu naknadu.

Naknada se plaća unapred na tekući račun, na osnovu predračuna koji se dobija na e-mail nakon slanja elektronske prijave.

PRIJAVA UČESNIKA

Prijava učesnika vrši se elektronskim putem, upisivanjem podataka u PRIJAVI ZA TRENING, koja se nalazi na www.pktatic.rs (u okviru stranice: Trening centar).