PKT TRENING CENTAR

Pravo na odbitak prethodnog poreza po osnovu elektronske fakture - opšta pravila i specifični slučajevi

11. 10. 2023.

U uslovima primene propisa o elektronskom fakturisanju aktuelizuju se stara i nastaju nova pitanja u vezi sa pravom na odbitak prethodnog poreza. Na treningu razmatramo specifične okolnosti izdavanja elektronskih faktura i dokumenata o povećanju osnovice - s aspekta prava na odbitak prethodnog poreza.    

Način realizacije treninga - hibridni model: online ili uživo u Trening centru PKT (na 36. spratu West 65 Tower) – po izboru učesnika, uz napomenu da je broj mesta za praćenje predavanja iz Trening centra ograničen na 24.

PROGRAM PREDAVANJA  

 • Opšta pravila za odbitak prethodnog poreza po osnovu primljene elektronske fakture
 • Pravo na odbitak prethodnog poreza po osnovu e-fakture koja ja izdata nakon isteka roka za predaju poreske prijave za poreski period kada je poreska obaveza nastala
 • Uticaj neispravno iskazanih elemenata e-fakture na pravo na odbitak prethodnog poreza (naziv, adresa, vrsta isporučenih dobara, datum obračuna PDV-a i dr.)
 • Uticaj neiskazivanja propisanih elemenata u e-fakturi na pravo na odbitak prethodnog poreza
 • (Ne)obaveznost korišćenja prava na odbitak prethodnog poreza po osnovu avansne e-fakture
 • Uticaj neblagovremenog izdavanja dokumenta o povećanju osnovice na pravo na odbitak prethodnog poreza
 • Uticaj neiskazivanja ili pogrešnog iskazivanja podataka u dokumentu o povećanju osnovice na pravo na odbitak prethodnog poreza
 • Specifična pravila izdavanja računa za tzv. sukcesivne isporuke i pravo na odbitak prethodnog poreza
 • Postupanje obveznika koji su koristili pravo na odbitak prethodnog poreza po osnovu e-fakture, koju izdavalac naknadno stornira
 • Nemogućnost ostvarivanja prava na odbitak prethodnog poreza po osnovu e-fakture za promet koja je izdata umesto dokumenta o povećanju osnovice
 • (Ne)mogućnost korišćenja odbitka prethodnog poreza po osnovu računa u papirnom obliku za promet za koji postoji obaveza izdavanja e-fakture i uticaj naknadnog storniranja običnog računa i izdavanja e-fakture 
 • Dokumentacija u prilogu e-fakture i pravo na odbitak prethodnog poreza
 • Ispravka odbitka prethodnog poreza po osnovu naknadnog smanjenja osnovice

Realizacija treninga podrazumeva predavanje sa PPT prezentacijom, diskusiju i odgovore na pitanja.  

PREDAVAČI

Igor Tatić, urednik časopisa Porezi i računovodstvo i osnivač Poreske kancelarije Tatić

Marija Burić, savetnica u Poreskoj kancelariji Tatić

Filip Čubrić, urednik i savetnik u Poreskoj kancelariji Tatić

DATUM I VREME ODRŽAVANJA 

11. oktobar 2023. godine, od 10:00 do 14:30.

CENA

Cene se razlikuju u zavisnosti od statusa učesnika u odnosu na to da li je pretplatnik časopisa Porezi i računovodstvo 

 • za pretplatnike časopisa: 17.900,00 + PDV
 • za ostale učesnike: 21.900,00 + PDV

Popust: U slučaju prijave tri ili više učesnika iz iste kompanije, odobravamo popust od 10% na ukupnu naknadu.

Naknada se plaća unapred na tekući račun, na osnovu predračuna koji se dobija na e-mail nakon slanja elektronske prijave.

PRIJAVA UČESNIKA

Prijava učesnika vrši se elektronskim putem, upisivanjem podataka u PRIJAVI ZA TRENING, koja se nalazi na www.pktatic.rs (u okviru stranice: Trening centar).