PKT TRENING CENTAR

Smanjenje osnovice za PDV, storniranje faktura i evidentiranje obračuna PDV-a u SEF-u (aktuelna i sporna pitanja)

21. 9. 2023.

U svakodnevnom radu obveznici se susreću s brojnim okolnostima koje imaju za posledicu smanjenje osnovice za PDV za izvršen oporeziv promet dobara i usluga po raznim osnovama, kao i okolnostima koje dovode do storniranja računa, odnosno elektronskih faktura. Na treningu razmatramo poreske aspekte smanjenja osnovice za PDV i storniranja faktura, sa posebnim osvrtom na pravila evidentiranja obračuna PDV-a u Sistemu elektronskih faktura (SEF). Pored toga, ukazujemo i na poslednje izmene SEF-a i druge aktuelnosti iz propisa o elektronskom fakturisanju i PDV-u. 

Način realizacije treninga - hibridni model: online ili uživo u Trening centru PKT (na 36. spratu West 65 Tower) – po izboru učesnika, uz napomenu da je broj mesta za praćenje predavanja iz Trening centra ograničen na 24.

PROGRAM PREDAVANJA  

 • Evidentiranje obračuna PDV-a u SEF-u usled naknadnog smanjenja osnovice
 • Smanjenje osnovice za promet izvršen obvezniku PDV-a koji ima, odnosno koji nema pravo na odbitak prethodnog poreza, kao i licu koje nije obveznik PDV-a
 • Način dostavljanja obaveštenja o ispravci prethodnog poreza 
 • Smanjenje osnovice za PDV u slučaju kada je primalac poreski dužnik
 • Primeri iskazivanja podataka usled smanjenja osnovice u SEF-u i Obrascu POPDV 
 • Iskazivanje podataka zbog smanjenja osnovice kada je izdat fiskalni račun „refundacija“
 • Naknadno ispunjeni uslovi za poresko oslobođenje, koji se smatraju izmenom osnovice (izvoz, isporuka dobara na teritoriju APKM, otpremanje u ličnom prtljagu)
 • Evidentiranje obračuna PDV-a kada obveznik propusti da izda dokument o smanjenju osnovice 
 • Izdavanje dokumenta o smanjenju osnovice (tzv. knjižnog odobrenja) preko SEF-a koji se vezuje za prethodno izdati avansni račun
 • Storniranje ispravnih i greškom izdatih elektronskih faktura u SEF-u 
 • Storniranje računa u informacionom sistemu obveznika
 • Iskazivanje podataka u Zbirnoj evidenciji PDV-a u slučaju storniranja faktura
 • Izmene SEF-a u vezi sa iskazivanjem podataka u Zbirnoj evidenciji PDV-a 
 • Izmene SEF-a u vezi sa načinom unosa vrednosnih podataka u decimalnim iznosima prilikom kreiranja elektronskih faktura

Realizacija treninga podrazumeva predavanje sa PPT prezentacijom, diskusiju i odgovore na pitanja, a za učesnike u Trening centru jedinstven pogled sa 36. sprata i posluženje (zdrava hrana i topli napici).  

PREDAVAČI

Marija Burić, savetnica u Poreskoj kancelariji Tatić

Filip Čubrić, urednik i savetnik u Poreskoj kancelariji Tatić

DATUM I VREME ODRŽAVANJA 

21. septembar 2023. godine, od 10:00 do 14:30.

CENA

Cene se razlikuju u zavisnosti od statusa učesnika u odnosu na to da li je pretplatnik časopisa Porezi i računovodstvo 

 • za pretplatnike časopisa: 17.900,00 + PDV
 • za ostale učesnike: 21.900,00 + PDV

Popust: U slučaju prijave tri ili više učesnika iz iste kompanije, odobravamo popust od 10% na ukupnu naknadu.

Naknada se plaća unapred na tekući račun, na osnovu predračuna koji se dobija na e-mail nakon slanja elektronske prijave.

PRIJAVA UČESNIKA

Prijava učesnika vrši se elektronskim putem, upisivanjem podataka u PRIJAVI ZA TRENING, koja se nalazi na www.pktatic.rs (u okviru stranice: Trening centar).