PKT TRENING CENTAR

Utvrđivanje i izmena osnovice za PDV - opšta i specifična pravila izdavanja faktura i dokumenata o izmeni osnovice u SEF-u

16. 6. 2023.

Osnovica za PDV jedan je od osnovnih elemenata u sistemu PDV-a. Pravilno utvrđivanje osnovice za PDV preduslov je za obračun obaveze za PDV u skladu sa Zakonom o PDV-u. Na treningu razmatramo različite aspekte poreske osnovice i izmene osnovice za PDV, sa posebnim osvrtom na pravila izdavanja elektronskih faktura i dokumenata o izmeni osnovice u Sistemu elektronskih faktura (SEF).  

Način realizacije treninga - hibridni model: online ili uživo u Trening centru PKT (na 36. spratu West 65 Tower) – po izboru učesnika, uz napomenu da je broj mesta za praćenje predavanja iz Trening centra ograničen na 24.

PROGRAM PREDAVANJA  

 • Osnovica kod prometa sa naknadom - opšta pravila
 • Uticaj sporednih troškova na osnovicu 
 • Uračunavanje javnih prihoda u osnovicu
 • Utvrđivanje osnovice za PDV u slučaju glavnog i sporednog prometa
 • Uticaj subvencija na osnovicu 
 • Iznosi koji se ne uračunavaju u osnovicu
 • Osnovica za PDV u poslu razmene
 • Tržišna vrednost kao osnovica za PDV
 • Osnovica kod uvoza dobara
 • Osnovica kod prometa dobara i usluga bez naknade
 • Uticaj valutne klauzule na osnovicu
 • Osnovica za PDV u slučaju devizne naknade
 • Izmena poreske osnovice
 • Izdavanje dokumenta o izmeni osnovice
 • Obaveštenje o ispravci odbitka prethodnog poreza

Realizacija treninga podrazumeva predavanje sa PPT prezentacijom, diskusiju i odgovore na pitanja, a za učesnike u Trening centru jedinstven pogled sa 36. sprata i posluženje (zdrava hrana i topli napici).  

PREDAVAČI

Igor Tatić, osnivač Poreske kancelarije Tatić

Vesna Đurđević, savetnica

Đorđe Saveljić, savetnik 

DATUM I VREME ODRŽAVANJA 

16. jun 2023. godine, od 10:00 do 14:30.

CENA

Cene se razlikuju u zavisnosti od statusa učesnika u odnosu na to da li je pretplatnik časopisa Porezi i računovodstvo 

 • za pretplatnike časopisa: 17.900,00 + PDV
 • za ostale učesnike: 21.900,00 + PDV

Popust: U slučaju prijave tri ili više učesnika iz iste kompanije, odobravamo popust od 10% na ukupnu naknadu.

Naknada se plaća unapred na tekući račun, na osnovu predračuna koji se dobija na e-mail nakon slanja elektronske prijave.

PRIJAVA UČESNIKA

Prijava učesnika vrši se elektronskim putem, upisivanjem podataka u PRIJAVI ZA TRENING, koja se nalazi na www.pktatic.rs (u okviru stranice: Trening centar).