PKT TRENING CENTAR

Primena propisa o PDV-u u oblasti spoljnotrgovinskog poslovanja

18. 5. 2023.

Tema treninga jesu specifičnosti u primeni propisa o PDV-u u oblasti spoljnotrgovinskog poslovanja, kao što su izvoz, uvoz, aktivno i pasivno oplemenjivanje, reeksportni poslovi i dr. Posmatrano s aspekta PDV-a, prometi koji se vrše u okviru spoljnotrgovinskog poslovanja mogu da budu oporezivi PDV-om ili oslobođeni PDV-a, a u slučaju pojedinih poslova nema predmeta oporezivanja PDV-om (npr. u slučaju aktivnog oplemenjivanja).

Način realizacije treninga - hibridni model: online ili uživo u Trening centru PKT (na 36. spratu West 65 Tower) – po izboru učesnika, uz napomenu da je broj mesta za praćenje predavanja iz Trening centra ograničen na 24.

PROGRAM PREDAVANJA  

 • Izvoz dobara - uslovi za poresko oslobođenje
 • Uvoz dobara - obračun PDV-a i pravo na odbitak prethodnog poreza
 • Ispravka odbitka prethodnog poreza na osnovu odluke carinskog organa
 • Aktivno oplemenjivanje (sa jednim i više učesnika)
 • Pasivno oplemenjivanje
 • Reeksportni poslovi
 • Tranzit dobara
 • Carinsko skladištenje
 • Izvođenje građevinskih i drugih radova u inostranstvu
 • Privremeni uvoz dobara
 • Zakup opreme iz inostranstva
 • Privremeni izvoz dobara
 • Prevozne i druge usluge povezane sa spoljnotrgovinskim poslovanjem
 • Obaveze u skladu sa propisima o elektronskom fakturisanju

Realizacija treninga podrazumeva predavanje sa PPT prezentacijom, diskusiju i odgovore na pitanja, a za učesnike u Trening centru jedinstven pogled sa 36. sprata i posluženje (zdrava hrana i topli napici).  

PREDAVAČI

Igor Tatić, osnivač Poreske kancelarije Tatić

Marija Burić, savetnica u Poreskoj kancelariji Tatić

Filip Čubrić, urednik i savetnik u Poreskoj kancelariji Tatić

DATUM I VREME ODRŽAVANJA 

18. maj 2023. godine, od 10:00 do 14:30.

CENA

Cene se razlikuju u zavisnosti od statusa učesnika u odnosu na to da li je pretplatnik časopisa Porezi i računovodstvo 

 • za pretplatnike časopisa: 17.900,00 + PDV
 • za ostale učesnike: 21.900,00 + PDV

Popust: U slučaju prijave tri ili više učesnika iz iste kompanije, odobravamo popust od 10% na ukupnu naknadu.

Naknada se plaća unapred na tekući račun, na osnovu predračuna koji se dobija na e-mail nakon slanja elektronske prijave.

PRIJAVA UČESNIKA

Prijava učesnika vrši se elektronskim putem, upisivanjem podataka u PRIJAVI ZA TRENING, koja se nalazi na www.pktatic.rs (u okviru stranice: Trening centar).