PKT TRENING CENTAR

Obuka za utvrđivanje poreza na dobit pravnih lica (4 dana / 20 časova)

5, 6, 12. i 13. decembar 2023.

Poreska kancelarija Tatić organizuje četvorodnevnu obuku za utvrđivanje poreza na dobit pravnih lica. Svrha obuke jeste osposobljavanje polaznika za razumevanje pravila oporezivanja dobiti (usklađivanje prihoda i rashoda, utvrđivanje kapitalnih dobitaka i gubitaka, korišćenje poreskih kredita i podsticaja i dr.) i operativno utvrđivanje poreza na dobit u poreskom bilansu i poreskoj prijavi.  

Način realizacije obuke - hibridni model: online ili uživo u Trening centru PKT (na 36. spratu West 65 Tower) – po izboru učesnika, uz napomenu da je broj mesta za praćenje predavanja iz Trening centra ograničen na 24.

PROGRAM PREDAVANJA  

 • Usklađivanje rashoda
 • Obračun poreske amortizacije
 • Usklađivanje prihoda
 • Utvrđivanje kapitalnih dobitaka i gubitaka
 • Korišćenje prenetih poreskih gubitaka
 • Podsticaj kod ulaganja iz člana 50a
 • Poreski kredit po osnovu međukompanijske dividende
 • Poreski kredit po osnovu poslovanja stalne poslovne jedinice u drugoj državi
 • Poreski kredit u iznosu poreza po odbitku koji je plaćen u inostranstvu 
 • Neiskorišćeni iznos poreskog kredita po osnovu ulaganja u osnovna sredstva
 • Poresko konsolidovanje
 • Transferne cene
 • Kamata "van dohvata ruke" i sprečavanje utanjene kapitalizacije
 • Podnošenje poreske prijave
 • Obračunavanje i plaćanje poreza

Realizacija treninga podrazumeva predavanje sa PPT prezentacijom, diskusiju i odgovore na pitanja, a za učesnike u Trening centru jedinstven pogled sa 36. sprata i posluženje (zdrava hrana i topli napici).  

PREDAVAČI

Igor Tatić, osnivač Poreske kancelarije Tatić

Đorđe Saveljić, savetnik u Poreskoj kancelariji Tatić

Marija Burić, savetnica u Poreskoj kancelariji Tatić

Vesna Đurđević, savetnica u Poreskoj kancelariji Tatić

Filip Čubrić, urednik i savetnik u Poreskoj kancelariji Tatić

DATUMI I VREME ODRŽAVANJA OBUKE

Trajanje obuke: 4 dana (20 časova)

Datumi i vreme obuke:

 • 5. decembar (utorak), od 10:00 do 14:30
 • 6. decembar (sreda), od 10:00 do 14:30
 • 12. decembar (utorak) od 10:00 do 14:30 i
 • 13. decembar (sreda) od 10:00 do 14:30.

CENA

Cena za pretplatnike časopisa Porezi i računovodstvo: 59.000,00 dinara + PDV

Cena za ostale učesnike: 69.000,00 dinara + PDV

Popust: U slučaju prijave tri ili više učesnika iz iste kompanije, odobravamo popust od 10% na ukupnu naknadu.

Naknada se plaća unapred na tekući račun, na osnovu predračuna koji se dobija na e-mail nakon slanja elektronske prijave.

PRIJAVA UČESNIKA

Prijava učesnika vrši se elektronskim putem, upisivanjem podataka u PRIJAVI ZA TRENING, koja se nalazi na www.pktatic.rs (u okviru stranice: Trening centar).