PKT TRENING CENTAR

Porez po odbitku na prihode nerezidentnih pravnih lica i uticaj na osnovicu za PDV - praktični aspekti i primena UIDO

18. 10. 2022.

Tema treninga je oporezivanje prihoda nerezidentnih pravnih lica porezom na dobit po odbitku, sa posebnim osvrtom na specifične transakcije kao što su one u vezi sa softverima, zakupom opreme koji se oporezuje kao autorska naknada i dr. U slučaju transakcija sa nerezidentnim pravnim licima kod kojih je mesto prometa u smislu Zakona o PDV-u Srbija - treba sagledati uticaj poreza po odbitku na osnovicu za obračun PDV-a.  

Način realizacije treninga - hibridni model: online ili uživo u Trening centru PKT (na 36. spratu West 65 Tower) – po izboru učesnika, uz napomenu da je broj mesta za praćenje predavanja iz Trening centra ograničen na 24.

PROGRAM PREDAVANJA  

 • Opšta pravila poreza na dobit po odbitku
 • Licence za softver i povezane usluge 
 • Naknada za upravljanje (management fee) koja se isplaćuje matičnom pravnom licu
 • Zakup opreme iz inostranstva kao autorska naknada
 • Usluge pružene u Srbiji ili inostranstvu kao predmet oporezivanja
 • Kamata koja se isplaćuje (ne)povezanim nerezidentnim kompanijama 
 • Zakup nepokretnosti u Srbiji od zakupodavca stranog lica 
 • Ogranci i porez po odbitku
 • Momenat nastanka poreske obaveze
 • Bruto naknada kao poreska osnovica
 • Uticaj poreza po odbitku na osnovicu za PDV
 • Primena rešenja iz UIDO-a i Multilateralne konvencije
 • Potvrda o rezidentnosti - specifična (tehnička) pitanja
 • Naknadno dostavljanje potvrde o rezidentnosti i pravo na povraćaj poreza
 • Primeri obračuna poreza po odbitku i PDV-a
 • Podnošenje poreske prijave i plaćanje poreza po odbitku 
 • Računovodstveni aspekti poreza po odbitku

Realizacija treninga podrazumeva predavanje sa PPT prezentacijom, diskusiju i odgovore na pitanja.

PREDAVAČI

Igor Tatić, urednik časopisa Porezi i računovodstvo i osnivač Poreske kancelarije Tatić

Đorđe Saveljić, savetnik u Poreskoj kancelariji Tatić

Filip Čubrić, urednik i savetnik u Poreskoj kancelariji Tatić

DATUM I VREME ODRŽAVANJA

18. oktobra 2022. godine, od 10:00 do 14:30.

CENA

Cene se razlikuju u zavisnosti od odabranog načina praćenja predavanja i statusa učesnika u odnosu na to da li je pretplatnik časopisa Porezi i računovodstvo

Praćenje predavanja uživo iz Trening centra PKT: 

 • za pretplatnike časopisa: 17.900,00 + PDV
 • za ostale učesnike: 21.900,00 + PDV

Praćenje predavanje online - posredstvom internet platforme Zoom: 

 • za pretplatnike časopisa: 14.900,00 + PDV
 • za ostale učesnike: 17.900,00 + PDV

Popust: U slučaju prijave tri ili više učesnika iz iste kompanije, odobravamo popust od 10% na ukupnu naknadu.

Naknada se plaća unapred na tekući račun, na osnovu predračuna koji se dobija na e-mail nakon slanja elektronske prijave.

PRIJAVA UČESNIKA

Prijava učesnika vrši se elektronskim putem, upisivanjem podataka u PRIJAVI ZA TRENING, koja se nalazi na www.pktatic.rs (u okviru stranice: Trening centar).