PKT TRENING CENTAR

Priznavanje prihoda u skladu sa MSFI 15 i drugom računovodstvenom regulativom

24. 11. 2021.

MSFI 15Prihodi po osnovu ugovora sa kupcima u primeni je - na međunarodnom nivou - od 1. januara 2018. godine, dok je u Srbiji njegova primena obavezna počev od finansijskih izveštaja za 2020. godinu. Ovaj MSFI, kao zamena za MRS 18 – Prihodi, uvodi nova pravila priznavanja prihoda. Na treningu se razmatraju pravila priznavanja prihoda u opštim i specifičnim slučajevima. Poseban osvrt daćemo na transakcije koje imaju karakter doprinosa vlasnika (eng. owners contibution).  

Osim priznavanja prihoda od prodaje, na treningu će biti objašnjena i pravila priznavanja prihoda u slučaju kada je naplaćen avans u stranoj valuti, u skladu sa IFRIC Tumačenjem 22. Daćemo osvrt i na priznavanje prihoda po osnovu državnih davanja u skladu sa MRS 20, kao i nekih drugih transakcija.  

PROGRAM PREDAVANJA

 • Osnovni principi priznavanja prihoda u skladu sa MSFI 15
 • (Ne)priznavanje prihoda po osnovu doprinosa vlasnika
 • Uticaj protivusluga kupca robe na priznavanje prihoda prodavca
 • Procena prihoda od nedovršenih usluga na datum bilansa stanja
 • Priznavanje prihoda u slučaju kada kupac ima pravo da vrati neprodatu robu
 • Priznavanje prihoda od prodaje sa nagradom za kupca
 • Priznavanje prihoda kada je usluga servisiranja uračunata u cenu
 • Prihodi od aktiviranja sopstvenih učinaka i robe
 • Odobravanje popusta i drugi prodajni podsticaji
 • Priznavanje prihoda u slučaju kada je naplaćen avans u stranoj valuti
 • Priznavanje prihoda u slučaju ugovorene valutne klauzule
 • Prihodi od državnih davanja
 • Utvrđivanje ukupnog prihoda kao kriterijuma za priznavanje poreski priznatih rashoda

Realizacija online treninga (posredstvom internet platforme Zoom) podrazumeva predavanje sa PPT prezentacijom, diskusiju i odgovore na pitanja.

PREDAVAČI

Igor Tatić, urednik časopisa Porezi i računovodstvo i osnivač Poreske kancelarije Tatić

Predrag Đorđević, savetnik u Poreskoj kancelariji Tatić

Filip Čubrić, savetnik u Poreskoj kancelariji Tatić

DATUM I VREME ODRŽAVANJA

24. novembar 2021. godine, od 10:00 do 14:30.

CENA

Cena za pretplatnike časopisa: 17.900,00 dinara + PDV

Cena za ostale učesnike: 21.900,00 + PDV

Popust: U slučaju prijave tri ili više učesnika iz iste kompanije, odobravamo popust od 10% na ukupnu naknadu.

Naknada se plaća unapred na tekući račun, na osnovu predračuna koji se dobija na e-mail nakon slanja elektronske prijave.

PRIJAVA UČESNIKA

Prijava učesnika vrši se elektronskim putem, upisivanjem podataka u Prijavi za trening, koja se nalazi na www.pktatic.rs (u okviru stranice: Trening centar).