PKT TRENING CENTAR

 • --

  Utvrđivanje poreza na dobit pravnih lica i poreske amortizacije za 2022. godinu

  Porez na dobit pravnih lica za 2022. godinu utvrđuje se u skladu sa delimično izmenjenim pravilima koja su propisana prošlogodišnjim izmenama i dopunama Zakona o porezu na dobit pravnih lica. Na treningu razmatramo opšta i specifična pravila priznavanja prihoda i rashoda u poreskom bilansu, kao i utvrđivanje kapitalnih dobitaka i gubitaka. Poseban osvrt dajemo na specifičnosti prilikom utvrđivanja poreske amortizacije.
  16. 12. 2022.
 • --

  Pripreme za sastavljanje finansijskih izveštaja i računovodstveni obračuni koji utiču na rezultat

  Prilikom sastavljanja godišnjeg finansijskog izveštaja dolaze do izražaja računovodstveni postupci koji su zasnovani na procenama i obračunima. U pojedinim okolnostima, preko obračunskih kategorija prihoda i rashoda može se uticati na rezultat u Bilansu uspeha. Cilj treninga jeste da skrenemo pažnju na pravila primene pojedinih računovodstvenih postupaka i sagledamo njihov uticaj na rezultat i oporezivu dobit.
  21. 12. 2022.
 • --

  Izmene i dopune propisa iz oblasti PDV-a, elektronskog fakturisanja i fiskalizacije

  U prvoj polovini decembra biće izvršene izmene i dopune zakona iz oblasti PDV-a, elektronskog fakturisanja i fiskalizacije, sa primenom od 1. januara 2023. godine. Inače, počev od 1. januara 2023. godine svi subjekti privatnog sektora imaće obavezu da račune za promet dobara i usluga izdaju u elektronskom obliku u skladu sa Zakonom o elektronskom fakturisanju, uz obavezu izdavanja fiskalnih računa za promet na malo u skladu sa Zakonom o fiskalizaciji. Istovremeno. Na treningu ćemo dati osvrt na sva aktuelna pitanja u vezi sa početkom obaveze elektronskog fakturisanja.
  23. 12. 2022.
 • --

  Oporezivanje zarada i drugih ličnih primanja u skladu sa novim pravilima od 1. januara 2023. godine

  U okviru seta poreskih zakona koji se tradicionalno menjaju krajem godine, značajne izmene biće izvršene u oblasti poreza na dohodak građana, sa pratećim izmenama u oblasti doprinosa za obavezno socijalno osiguranje. Novi parametri za oporezivanje zarada i drugih ličnih primanja, uključujući i novi model oporezivanja tzv. frilensera, primenjuju se od 1. januara 2023. godine. Na treningu razmatramo primenu novih pravila oporezivanja i druge aktuelnosti iz oblasti ličnih primanja.
  28. 12. 2022.