Od 1. januara 2019. godine, zahtevi za refakciju i oslobađanje od PDV-a podnosiće se isključivo elektronskim putem (Korisničko uputstvo PU)

26. 12. 2018.

Na sajtu Poreske uprave objavljeno je Korisničko uputstvo za portalsku aplikaciju – Projekat: Refakcija i oslobađanje od plaćanja PDV-a (u nastavku: Korisničko uputstvo). Korisničko uputstvo je objavljeno preuranjeno, jer je zasnovano na izmenama pravilnika o refakciji i pravilnika o oslobođenjima od PDV-a sa pravom na odbitak prethodnog poreza koje još uvek nisu objavljene, mada je izvesno da će se to desiti do kraja godine, sa primenom od 1. januara 2019. godine

Suština je da će izmenama pomenutih pravilnika biti propisano da se zahtevi za refakciju PDV-a i zahtevi za izdavanjem potvrda o poreskom oslobođenju za promet dobara i usluga koji se vrši u skladu sa međunarodnim ugovorima o donaciji, međunarodnim ugovorima o kreditu i drugim međunarodnim ugovorima u smislu člana 24. stav 1. tač. 16a) do 16v) Zakona o PDV-u, podnositi isključivo elektronskim putem

Detaljnije na www.porezionline.rs.

PORESKA KANCELARIJA TATIĆ d.o.o.

©Copyright 2017 | All Rights Reserved.