Utvrđivanje broja zaposlenih po osnovu kojih velika pravna lica ostvaruju direktna davanja (nakon dopuna Uredbe o fiskalnim pogodnostima)

26. 04. 2020.

Dopunama Uredbe o fiskalnim pogodnostima i direktnim davanjima privrednim subjektima (u nastavku: Uredba), koje su u primeni od 24. aprila 2020. godine, između ostalog dopunjene su odredbe člana 10. stav 3. i dodat je novi stav 7, koje regilišu ostvarivanje prava na direktna davanja za velika pravna lica i krajnji rok do kojeg su ova lica dužna da iskoriste primljena sredstva.

Prema dopunjenim odredbama člana 10. stav 3. Uredbe, bespovratna novčana sredstava iz stava 1. ovog člana, isplaćuju se:

- u maju 2020. godine u iznosu proizvoda 50% osnovne minimalne neto zarada za mart 2020. godine i broja zaposlenih iz stava 1. ovog člana uvećanog u skladu sa stavom 2. ovog člana, za čije naknade zarada je poslodavac – veliko pravno lice podneo Obrazac PPP-PD za mart 2020. godine;

- u junu 2020. godine u iznosu proizvoda 50% osnovne minimalne neto zarade za mart 2020. godine i broja zaposlenih iz stava 1. ovog člana uvećanog u skladu sa stavom 2. ovog člana, za čije naknade zarada je poslodavac – veliko pravno lice podneo Obrazac PPP-PD za april 2020. godine, a za koje se rešenje o prekidu rada odnosi na najmanje 15 radnih dana u mesecu aprilu 2020. godine;

- u julu 2020. godine u iznosu proizvoda 50% osnovne minimalne neto zarada za mart 2020. i broja zaposlenih iz stava 1. ovog člana uvećanog u skladu sa stavom 2. ovog člana, za čije naknade zarada je poslodavac – veliko pravno lice podneo Obrazac PPP-PD za maj 2020. godine, a za koje se rešenje o prekidu rada odnosi na najmanje 15 radnih dana u mesecu maju 2020. godine.

Prema tome, za razliku od direktnog davanja koje će velikim pravnim licima biti isplaćeno u maju na osnovu spiska zaposlenih navedenih u Obrascu SL (rok za predaju istekao je 21. aprila) i koje će moći da se ostvari u propisanom iznosu nezavisno od toga da li se rešenje o prekidu rada za ova lica odnosi na npr. pet ili petnaest dana marta, iznos direktnog davanja koje se dobija u junu, odnosno u julu moći će da se ostvari samo na osnovu onog broja zaposlenih za koje se rešenje o prekidu rada odnosi na najmanje 15 radnih dana u aprilu, odnosno na najmanje 15 radnih dana u maju 2020. godine.

Radi realizacije direktnih davanja u junu i julu Obrazac SL se podnosi do 20. maja, odnosno do 22. juna za zaposlene za koje se rešenje o prekidu rada odnosi na najmanje 15 radnih dana u aprilu, odnosno u maju 2020. godine.

Prema novoj odredbi člana 10. stav 7. Uredbe, veliko pravno lice iz ovog člana u obavezi je da primljena sredstva po osnovu direktnih davanja iskoristi najkasnije do 15. avgusta 2020. godine.

Podsećamo da smo o opštim pravilima za ostvarivanje prava na direktna davanja velikim pravnim licima detaljno pisali u časopisu Porezi i računovodstvo broj 5/20, str. 50.

PORESKA KANCELARIJA TATIĆ d.o.o.

©Copyright 2017 | All Rights Reserved.