Pretraga vesti

Unesite pojam za pretragu vesti
 • SVE GODINE
 • 2020.
 • 2019.
 • 2018.
 • 2017.
 • 2016.
 • 2015.
 • 2014.
PRETRAGA

PKT VESTI

Usvojene su izmene i dopune nekoliko poreskih zakona, i doneti su novi zakoni o fiskalizaciji i digitalnoj imovini

18. 12. 2020.

Na sednici Narodne skupštine koja je održana 17. decembra 2020. godine, usvojeno je više zakona od kojih izdvajamo: 

 1. Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrednost
 2. Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dobit pravnih lica
 3. Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana
 4. Zakon o izmenama i dopuni Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje
 5. Zakon o izmenama i dopunama Zakona o akcizama
 6. Zakon o fiskalizaciji
 7. Zakon o digitalnoj imovini
 8. Zakon o izmenama i dopunama Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma
 9. Zakon o izmenama i dopuni Zakona o tržištu kapitala

Zakoni će biti objavljeni u narednom broju Službenog glasnika RS (broj 153/20), stupaju na snagu osmog dana od dana objavljivanja, ali uglavnom imaju odloženu primenu. 

Detaljna objašnjenja o izmenama poreskih zakona dali smo u časopisu Porezi i računovodstvo broj 12/20