Pretraga vesti

Unesite pojam za pretragu vesti
  • SVE GODINE
  • 2020.
  • 2019.
  • 2018.
  • 2017.
  • 2016.
  • 2015.
  • 2014.
PRETRAGA

PKT VESTI

Rok za podnošenje zahteva za paušalno oporezivanje preduzetnika za narednu godinu ističe 2. novembra 2020.

18. 10. 2020.

Izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana (u nastavku: ZPDG) koje su izvršene krajem 2019. godine, između ostalog, izvršene su značajne izmene koje se odnose na sistem paušalnog oporezivanja preduzetnika, o kojima smo detaljno pisali u časopisu Porezi i računovodstvo broj 12/19, str. 68

Jedna od bitnih izmena je promena roka za podnošenje zahteva za paušalno oporezivanje preduzetnika koji vode poslovne knjige a žele da pređu na paušalno oporezivanje za narednu godinu. Prethodnih godina ovaj rok isticao je poslednjeg dana novembra, a sada taj rok ističe 31. oktobra. Imajući u vidu da je ove godine taj dan subota, poslednji dan za podnošenje navedenog zahteva je 2. novembar 2020. godine

Naime, aktuelna odredba člana 42. stav 1. ZPDG, glasi:

„Zahtev za paušalno oporezivanje može se podneti nadležnom poreskom organu do 31. oktobra tekuće godine za narednu godinu, odnosno u roku od 15 dana od dana prijema akta nadležnog poreskog organa kojim se potvrđuje brisanje iz evidencije za porez na dodatu vrednost u skladu sa zakonom kojim se uređuje porez na dodatu vrednost, u elektronskom obliku preko portala Poreske uprave.“

Pored izmene koja se odnosi na rok za podnošenje zahteva za paušalno oporezivanje preduzetnika koji vode poslovne knjige, a koji smatraju da će u toku tekuće godine, zbog promenjenih okolnosti poslovanja, biti ostvareni razlozi, odnosno uslovi za paušalno oporezivanje od prvog januara naredne godine, sada je izričito propisano da se ovaj zahtev podnosi u elektronskom obliku preko portala Poreske uprave.

Prema tome, preduzetnici koji trenutno vode poslovne knjige, a ispunjavaju uslove za paušalno oporezivanje od 1. januara 2021, mogu u elektronskoj formi da podnesu zahtev za paušalno oporezivanje najkasnije do 2. novembra 2020. godine.

Ovaj rok je naročito značajan za preduzetnike koji se bave računovodstvenim poslovima, koji prethodnih godina nisu mogli da budu paušalno oporezovani, a to će u skladu sa opštim uslovima moći da budu počev za 2021. godinu, ukoliko zahtev za paušalno oporezivanje podnesu u propisanom roku.