Pretraga vesti

Unesite pojam za pretragu vesti
 • SVE GODINE
 • 2020.
 • 2019.
 • 2018.
 • 2017.
 • 2016.
 • 2015.
 • 2014.
PRETRAGA

PKT VESTI

Propisana su nova pravila izdavanja računa, u skladu sa izmenama i dopunama Pravilnika o PDV-u

24. 12. 2021.

Ministar finansija doneo je Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o porezu na dodatu vrednost, koji je objavljen u Službenom glasniku RS broj 127/21 od 24. decembra 2021. godine. Pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja, što je 25. decembra 2021. godine

Izmene i dopune Pravilnika o PDV-u izvršene su sa ciljem usaglašavanja pravila izdavanja PDV računa sa propisima iz oblasti fiskalizacije i elektronskog fakturisanja. Osim toga, propisan je novi obavezan elemenat avansnog računa

Prema dopunjenom članu 188. Pravilnika o PDV-u, u slučaju avansnog plaćanja, obveznik PDV-a koji prima avansnu uplatu, a koji je po osnovu prijema avansne uplate poreski dužnik u skladu sa Zakonom o PDV-u, izdaje račun koji sadrži sledeće podatke:

 1. naziv, adresu i PIB obveznika – izdavaoca računa;
 2. mesto i datum izdavanja i redni broj računa;
 3. naziv, adresu i PIB obveznika – primaoca računa;
 4. osnov za avansno plaćanje i datum prijema avansa;
 5. iznos avansne uplate;
 6. poresku stopu koja se primenjuje;
 7. iznos obračunatog PDV-a.

Iskazivanje datuma prijema avansa kao elementa avansnog računa bila je PKT preporuka, o kojoj smo pisali u časopisu i u Knjizi o PDV-u, a i praksa koju smo svojevremeno uveli prilikom izdavanja naših avansnih računa. Iskazivanje ovog elementa od posebnog značaja je u slučaju kada je avans uplaćen poslednjeg radnog dana u mesecu, a stvarni datum izdavanja avansnog računa početkom narednog meseca. 

Sa ciljem usaglašavanja pravila izdavanja računa sa propisima iz oblasti fiskalizacije i elektronskog fakturisanja, propisuje se: 

 • opšte pravilo da se fiskalni račun koji obveznik izdaje u skladu propisima o fiskalizaciji smatra računom u smislu Zakona o PDV-u;
 • izuzetak kada se fiskalni račun u skladu sa propisima o fiskalizaciji ne smatra računom u smislu Zakona o PDV-u;
 • sadržina računa koji obveznik izdaje po sopstvenom opredeljenju pored fiskalnog računa;
 • da podatak o mestu izdavanja računa nije obavezan element računa koji se izdaje kao elektronska faktura.

Detaljna objašnjenja o primeni novih pravila daćemo u novom broju časopisa - Porezi i računovodstvo broj 1/22.  

PRIJAVA ZA PRETPLATU