Pretraga vesti

Unesite pojam za pretragu vesti
  • SVE GODINE
  • 2020.
  • 2019.
  • 2018.
  • 2017.
  • 2016.
  • 2015.
  • 2014.
PRETRAGA

PKT VESTI

Propisan je uplatni račun za porez po odbitku na prihode nerezidentnih pravnih lica od usluga

27. 2. 2016.
 

Porez po odbitku na prihode nerezidentnih pravnih lica ne plaća se na jedinstveni uplatni račun, već je za svaku vrstu prihoda (kamate, dividende i dr.) propisan poseban račun. U skladu sa tim, za potrebe plaćanja poreza po odbitku na prihode nerezidentnih pravnih lica od usluga (sa primenom od 1. marta 2016. godine), propisan je poseban račun, i to:

  • 840-711221843-46 Porez na dobit pravnih lica koji se kao porez po odbitku obračunava na naknade od usluga koje se pružaju ili koriste na teritoriji Republike koje se isplaćuju nerezidentima.

Prema Pravilniku o uslovima i načinu vođenja računa za uplatu javnih prihoda i raspored sredstava sa tih računa, koji je objavljen u Sl. glasniku RS br. 16/16, a primenjuje se od 1. marta 2016. godine, u pozivu na broj upisuje se kontrolni broj sa šifrom opštine i PIB-om. Međutim, imajući u vidu da se poreska prijava podnosi elektronskim putem, Poreska uprava i u ovom slučaju dodeljuje BOP (prilikom potvrde prijema poreske prijave), pa u nalogu za prenos treba upisati taj broj. Prilikom plaćanja poreza koristi se šifra 253. 

Detaljna objašnjenja o svim aspektima poreza po odbitku objašnjena su u više tekstova novog broja časopisa Porezi i računovodstvo (broj 3/16), koji upravo izlazi iz štampe, a to je i centralna tema treninga koji se održavaju 3. i 4. marta, s tim da je samo za reprizni termin (4. marta) ostalo još malo mesta.  

Prijavite se za trening na vreme (broj mesta je ograničen)!