Privredni subjekt koji je dividendu isplatio 10. aprila nije izgubio pravo na fiskalne pogodnosti i direktna davanja (stav MF)

02. 05. 2020.

Uredba o fiskalnim pogodnostima i direktnim davanjima privrednim subjektima (u nastavku: Uredba) doneta je 10. aprila 2020. godine i toga dana je (u kasnim večernjim satima) objavljena u Službenom glasniku RS. Završnom odredbom propisano je da Uredba stupa na snagu danom objavljivanja, što je bio slučaj sa gotovo svim propisima donetim za vreme vanrednog stanja. Ovakav način određivanja momenta stupanja na snagu u svim slučajevima dovodi do retroaktivnosti, jer proizlazi da je propis bio na snazi i u periodu kada još uvek nije bio donet, što je apsurd. 

Navedena retroaktivnost, međutim, državnim činovnicima do nedavno nije bila prepreka da u pogledu mere zabrane isplate dividende opredeljuju (nezvaničan) stav prema kojem privredni subjekt koji je dividendu isplatio npr. 10. aprila u toku dana (u momentu kada Uredba nije ni bila doneta) navodno nema pravo na korišćenje mera propisanih Uredbom. Ipak, 30. aprila 2020. godine, na zahtev tj. pitanje Poreske uprave - Sektora za poreskopravne poslove i koordinaciju, činovnici Ministarstva finansija daju (nešto drugačiji) odgovor koji citiramo u nastavku. 

Odgovor Ministarstva finansija (MF) Poreskoj upravi: "Imajući u vidu činjenicu da poreskom obvezniku koji je dana 10.04.2020. godine isplatio dividendu u toku radnog dana nije mogla biti poznata sadržina Uredbe koja je istog dana usvojena i objavljena u Službenom glasniku, poreski obveznici ne gube pravo na direktna davanja i fiskalne pogodnosti po osnovu navedene isplate. Međutim, poreski obveznci koji počev od 11.04.2020. godine pa do kraja 2020. godine izvrše isplatu dividende, gube pravo da koriste pravo na direktna davanja i fiskalne pogodnosti."

Prvi deo odgovora suštinski nije sporan, ali razlog koji je naveden ponovo nas vraća na besmislenost propisivanja odredbe prema kojoj propis stupa na snagu danom objavljivanja. Ukoliko postoji svest o tome da sadržina propisa obveznicima ne može da bude poznata istoga dana kada je taj propis donet, zašto se propisuje stupanje na snagu danom objavljivanja?! 

Nezavisno od navedenog, epilog je da MF smatra da privredni subjekt koji je dividendu isplatio 10. aprila 2020. godine ima pravo da koristi mere propisane Uredbom u skladu sa propisanim uslovima

Međutim, drugi deo odgovora, prema kojem poreski obveznici koji su dividendu isplatili počev od fiksnog datuma - 11. aprila 2020. godine (nezavisno od nekih drugih okolnosti) gube pravo na korišćenje mera propisanih Uredbom - prema našem mišljenju potpuno je proizvoljan o čemu smo pisali i u časopisu Porezi i računovodstvo broj 5/20, str. 18. Naime, ovaj stav je zasnovan na tome kao da je Uredbom propisano da se mera zabrane isplate dividende primenjuje počev od narednog dana od dana objavljivanja, što jednostavno nije tačno. Takva odredba u tekstu Uredbe ne postoji, što potvrđuje da je navedeni stav apsolutno proizvoljan. U nastavku citiramo odredbe koje bi trebalo da su jedino relevantne.

Prema članu 16. stav 1. Uredbe, privredni subjekti u privatnom sektoru koji se opredele za korišćenje fiskalnih pogodnosti i direktnih davanja iz budžeta ne mogu isplaćivati dividende do kraja 2020. godine. Prema članu 11. stav 1. Uredbe, privredni subjekti u privatnom sektoru prihvataju korišćenje fiskalnih pogodnosti i direktnih davanja propisanih ovom uredbom podnošenjem Obrasca PPP-PD sa označenim datumom plaćanja: 4. januar 2021. godine.

Kao što se vidi, jasno je propisano da se mera zabrane isplate dividende primenjuje nakon što se privredni subjekt opredeli za korišćenje mera propisanih Uredbom (podnošenjem poreske prijave, odnosno neplaćanjem akontacije poreza na dobit koja je dospela 15. aprila). Drugim rečima, prema našem mišljenju, tumačenje prema kojem se smatra da su se apsolutno svi privredni subjekti za mere opredelili 10. ili 11. aprila nema nikakvo uporište u odredbama Uredbe. Ako je ovo bila namera, normu je trebalo drugačije napisati. U skladu sa tim, ne vidimo pravni osnov za tumačenje prema kojem bi se iz kruga privrednih subjekata koji imaju pravo na mere isključili oni koji su dividendu isplatili pre nego što su se opredelili za korišćenje mera na način kako je to Uredbom propisano. Suština je da postoji mogućnost da pojedini privredni subjekti budu uskraćeni za pomoć države iako im je potrebna, zbog tendencije da se ovo pitanje tumači na način koji ne proizlazi iz propisanih normi. 

Prema tome, trenutni stav MF (u formi odgovora datog Poreskoj upravi, što znači da nema karakter zvaničnog, niti je bilo gde objavljen) podrazumeva da privredni subjekt koji je dividendu isplatio 11. aprila 2020. godine ili kasnije, nema pravo na mere propisane Uredbom, nezavisno od toga što se u tom momentu još uvek nije opredelio za mere propisane Uredbom. Naše uverenje je da bi takav privredni subjekt dobio eventualni spor sa poreskim organom (u slučaju da se prijavio za mere a poreski organ mu u naknadnom postupku poreske kontrole ospori pravo na njihovo korišćenje), samo je pitanje da li je privredni subjekt spreman da vodi takav spor. 

Pitanje u vezi sa dividendom samo je jedno od mnogobrojnih za koje kod pojedinih državnih činovnika očigledno postoji tendencija da Uredbu tumače na potpuno proizvoljan način, o čemu ćemo pisati i u narednom periodu. Pritom, iako ja Uredba u primeni već skoro mesec dana, još uvek ne postoji nikakvo zvanično objašnjenje MF (sa brojem i datumom) koje bi bilo javno dostupno onima zbog kojih je Uredba i doneta.  

PORESKA KANCELARIJA TATIĆ d.o.o.

©Copyright 2017 | All Rights Reserved.