Pretraga vesti

Unesite pojam za pretragu vesti
 • SVE GODINE
 • 2020.
 • 2019.
 • 2018.
 • 2017.
 • 2016.
 • 2015.
 • 2014.
PRETRAGA

PKT VESTI

Poziv na pretplatu za 2023, po nepromenjenim cenama (uz pogodnost za nove pretplatnike), i besplatan online seminar 17. novembra

3. 11. 2022.

Poreska kancelarija Tatić poziva uspešne kompanije, preduzetnike i fizička lica da se pretplate na časopis POREZI I RAČUNOVODSTVO za 2023. godinu, po nepromenjenim cenama u odnosu na tekuću godinu (cene ostaju nepromenjene za uplate do kraja 2022. godine; nakon toga moguća je korekcija cena u zavisnosti od opštih uslova na tržištu). 

Pogodnost za nove pretplatnike: u slučaju plaćanja godišnje pretplate pre kraja 2022. godine, odmah po uplati dostavljamo lozinku za pristup aplikaciji Porezi Online, što praktično produžava period njenog korišćenja, dok pravo na konsultacije započinje od 1. januara 2023. 

Zakazan je i besplatan online seminar koji se održava 17. novembra.

1. USLOVI PRETPLATE NA ČASOPIS ZA 2023. GODINU

Na raspolaganju su tri paketa pretplate: Srebrni, Zlatni i Premijum, sa različitim obuhvatom konsultacija i broja gratis treninga. 

Detaljna objašnjenja o sadržaju paketa pretplate i cenama za godišnju, odnosno kvartalnu pretplatu mogu se videti na stranici: Pretplata.

U pogledu uslova pretplate, navodimo nekoliko ključnih činjenica koje bi trebalo da olakšaju izbor adekvatnog paketa pretplate:

 1. cene ostaju nepromenjene za uplate do kraja godine (nakon toga moguća je korekcija cena u zavisnosti od opštih uslova na tržištu);
 2. sadržina paketa pretplate ostaje nepromenjena u odnosu na tekuću godinu, uz podsećanje da tri paketa (Srebrni, Zlatni, Premijum) imaju različit obuhvat, pre svega u pogledu obima konsultacija i broja gratis treninga;
 3. tokom prva tri meseca 2022. godine nije mereno vreme telefonskih konsultacija (tokom uspostavljanja pune funkcionalnosti novog Kontakt centra), dok će se za 2023. godinu računati tokom svih 12 meseci;
 4. tokom 2022. godine tolerisali smo i veći broj pitanja putem mejla u odnosu na obuhvat odabranog paketa;
 5. počev od januara 2023. godine, pitanja će se postavljati preko posebne aplikacije i neće postojati mogućnost prekoračenja raspoloživog broja pitanja u okviru odabranog paketa pretplate. 

U skladu sa navedenim, postojeće i nove pretplatnike molimo da realno sagledaju svoje potrebe za konsultacijama (u formi kratkih pitanja i odgovora ili u vidu složenijih analiza) i u skladu sa tim odaberu odgovarajući paket pretplate ili ugovor o konsultantskim uslugama.

U slučaju druge i svake naredne pretplate istog lica, odobravamo popust od 20%, uz napomenu da dodatna pretplata ne obuhvata pravo na konsultacije, već sadrži ostale elemente pretplate u okviru izabranog paketa. Ukoliko postoji potreba za dodatnim konsultacijama, na raspolaganju je ugovor o konsultantskim uslugama.

2. UGOVOR O KONSULTANTSKIM USLUGAMA

Pretplata na časopis sadrži ograničeno pravo na kraće konsultacije putem mejla ili telefona, odnosno odgovore na pitanja koja je moguće rešiti u relativno kratkom roku. Pretplata na časopis ne sadrži detaljne, višesatne analize poslovnih transakcija, odnosno ugovora i druge dokumentacije. Na primer, pretplata ne obuhvata pregled i analizu dokumentacije, analize statusnih promena, ugovora o tzv. zajedničkoj izgradnji objekata, poresku optimizaciju planiranih transakcija, pregled poreskih akata i pomoć u poreskom postupku, poresko-računovodstvene analize ugovora i planiranih transakcija i dr.

Ukoliko postoji potreba za većim obimom konsultacija od onog koji obuhvata pretplata na časopis, možemo da ponudimo zaključivanje ugovora o konsultantskim uslugama. Ugovor podrazumeva ograničeno ili neograničeno pravo na konsultacije (u zavisnosti od konkretnih okolnosti), sa definisanom paušalnom mesečnom naknadom ili naknadom utvrđenom na drugi način. Visina mesečne naknade presudno zavisi od potreba i specifičnosti svakog konkretnog klijenta. Ovakav ugovor obezbeđuje kontinuiranu podršku, sa ciljem optimizacije poreskog opterećenja, sprovođenja transakcija u skladu sa zakonom i minimiziranja rizika od pogrešne primene propisa. 

3. BESPLATAN PROMOTIVNI SEMINAR 17. NOVEMBRA 2022.

Povodom promocije pretplate na časopis Porezi i računovodstvo za 2023. godinu, brojnih aktuelnosti u propisima i predstojećih izmena zakona, PKT organizuje (tradicionalni) promotivni online seminar koji će biti realizovan preko internet platforme Zoom i besplatan je za sve zainteresovane učesnike koji se budu prijavili, uz prisustvo ograničenog broja učesnika (24) u Trening centru PKT.

PROGRAM PREDAVANJA

 • Izmene propisa koje se očekuju do kraja godine
 • Početak obaveze svih subjekata privatnog sektora da izdaju elektronske fakture
 • Fiskalizacija – aktuelnosti
 • ​Aktuelna pitanja iz oblasti PDV-a
 • Aktuelna pitanja iz oblasti poreza na dobit pravnih lica
 • Uslovi za vođenje poslovnih knjiga od 1. januara 2023. 
 • Aktuelnosti u drugim propisima

DATUM I VREME ODRŽAVANJA TRENINGA

17. novembar 2022. godine, od 10:00 do 13:00.

PRIJAVA UČESNIKA

Prijava učesnika vrši se elektronskim putem, upisivanjem podataka u PRIJAVI ZA TRENING.