Poreska uprava je objavila Obrazac PEP-IPJ za potrebe prijavljivanja skladišnog i poslovnog prostora

23. 08. 2018.

Kao što smo u časopisu Porezi i računovodstvo, broj 6/18 i najavili, Poreska uprava je pripremila tehničke uslove da se  podaci o svim poslovnim prostorijama u kojima skladišti, odnosno smešta dobra, kao i o prostorijama u kojima obavlja registrovanu delatnost od strane popreskih obveznika dostavljaju elektronskim putem.

Za ove potrebe pripremljena je poreska prijava na Obrascu PEP-IPJ - Evidencija izdvojenih poslovnih jedinica privrednih subjekata i skladišta, kao i Tehničko uputstvo za evidenciju izdvojenih poslovnih jedinica privrednih subjekata, koji su objavljeni na portalu Poreske uprave. Poreska prijava na Obrascu PEP-IPJ podnosi se isključivo elektronskim putem preko portala e-POREZI, počev od 27. avgusta 2018. godine

Obveznici koji su tražene podatke eventualno dostavili u pisanom formatu, dužni su da te podatke dostave i elektronskim putem, počev od 27. avgusta 2018. godine.

Podsećamo da su poreski obveznici dužni da Poresku upravu uredno obaveštavaju o svim eventualnim izmenama podataka i to pre početka korišćenja prostorija u kojima skladište, odnosno smeštaju dobra, kao i pre početka korišćenja prostorija u kojima obavljaju registrovanu delatnost.

Nepostupanje poreskih obveznika po članu 25. stav 1. tačka 1) ZPPPA predstavlja:

  • poresko krivično delo nedozvoljenog skladištenja robe iz člana 176a stav 2. ZPPPA ili
  • poreski prekršaj iz člana 179. ZPPPA.

PORESKA KANCELARIJA TATIĆ d.o.o.

©Copyright 2017 | All Rights Reserved.