Pretraga vesti

Unesite pojam za pretragu vesti
 • SVE GODINE
 • 2020.
 • 2019.
 • 2018.
 • 2017.
 • 2016.
 • 2015.
 • 2014.
PRETRAGA

PKT VESTI

Omogućeno je podnošenje prijave za naknadu za zaštitu i unapređivanje životne sredine na Obrascu 1 elektronskim putem na portalu LPA

14. 7. 2020.

31. jula 2020. godine ističe rok za podnošenje prijava za naknadu za zaštitu i unapređivanje životne sredine na Obrascu 1, o čemu smo detaljna objašnjenja dali u časopisu Porezi i računovodstvo broj 7/20, str. 130.

U međuvremenu, omogućeno je podnošenje Obrasca 1 za 2020. godinu elektronskim putem na portalu LPA (lokalna poreska administracija). U nastavku citiramo obaveštenje koje je postavljeno na ovom sajtu.

Sekretarijat za javne prihode obaveštava obveznike naknade za zaštitu i unapređivanje životne sredine – preduzetnike i pravna lica koji obavljaju određene aktivnosti koje utiču na životnu sredinu, da 31. jula 2020. godine ističe rok za podnošenje prijave na Obrascu 1 za 2020. godinu.

Prijave sa podacima od značaja za utvrđivanje naknade za zaštitu i unapređivanje životne sredine na Obrascu 1 treba podneti i za period od 07. do 31. decembra 2019. godine.

Naknada za zaštitu i unapređivanje životne sredine – propisi:

 • član 134. do 139. Zakona o naknadama za korišćenje javnih dobara,
 • Uredba o kriterijumima za određivanje aktivnosti koje utiču na životnu sredinu prema stepenu negativnog uticaja na životnu sredinu koji nastaje obavljanjem aktivnosti, iznosima naknada i
 • Pravilnik o izgledu, sadržini i načinu dostavljanja prijave sa podacima od značaja za utvrđivanje naknade koju je obveznik naknade za zaštitu i unapređivanje životne sredine dužan da podnese organu jedinice lokalne samouprave, odnosno prijave koju je obveznik naknade za zaštitu i unapređivanje životne sredine dužan da podnese nadležnom organu jedinice lokalne samouprave, odnosno gradskoj upravi mesečno za preuzimanja, odnosno isporuke robe u toku meseca.

Prijava na Obrascu 1 podnosi se nadležnim opštinskim odeljenjima Sekretarijata, u skladu sa Uredbom.

Napomene u vezi unosa podataka u prijavu – Obrazac 1:

 • potrebno je u prijavi navesti period i godinu na koje se prijava odnosi (pošto podatak o periodu nije sastavni deo obrasca)
 • unosi se tačan iznos godišnjeg prihoda iz prethodne godine (ne u hiljadama dinara)
 • u polje „jedinice lokalne samouprave na čijoj teritoriji obavlja pretežnu delatnost“ unosi se ukupan broj, kao i nazivi svih jedinica lokalnih samouprava, odnosno gradskih opština u kojima obveznik naknade obavlja pretežnu delatnost (spisak naziva lokalnih samouprava može biti dat u prilogu prijave).

Prekršajna odgovornost za nepostupanje propisana je članom 274. Zakona o naknadama za korišćenje javnih dobara.

Detaljna objašnjenja o podnošenju prijave za naknadu za zaštitu životne sredine daćemo na online treningu koji je zakazan za 24. jul.