Odgovori na pitanja o iskazivanju podataka o izdvojenim poslovnim jedinicama i skladištima u Obrascu PEP-IPJ

28. 08. 2018.

Prema odredbi člana 25. stav 1. tačka 1) ZPPPA, poreski obveznik, u skladu sa ovim zakonom, obavezan je da u propisanom roku podnese prijavu za registraciju Poreskoj upravi, osim obveznika za čiju je registraciju, odnosno upis u registar, nadležna Agencija za privredne registre i prijavi sve kasnije izmene podataka u prijavi koji se ne prijavljuju Agenciji za privredne registre, uključujući i podatke o svim poslovnim prostorijama u kojima skladišti, odnosno smešta dobra, kao i o prostorijama u kojima obavlja registrovanu delatnost, osim ako su, u skladu sa ovim zakonom i drugim propisima, ovi podaci već dostavljeni Poreskoj upravi.

Za potrebe dostavljanja propisanih podataka Poreska uprava je priredila poresku prijava na Obrascu PEP-IPJ – Evidencija izdvojenih poslovnih jedinica privrednih subjekata i skladišta, kao i Tehničko uputstvo za evidenciju izdvojenih poslovnih jedinica privrednih subjekata, koji su objavljeni na sajtu Poreske uprave. 

Poreska prijava na Obrascu PEP-IPJ podnosi se isključivo elektronskim putem preko portala e-POREZI. Obveznici koji su podatke eventualno dostavili u pisanom formatu, dužni su da te podatke dostave i elektronskim putem, počev od 27. avgusta 2018. godine.

Citirana odredba člana 25. ZPPPA u primeni je od 27. avgusta 2018. godine, što znači da obaveza dostavljanja navedenih podataka nastaje počev od navedenog datuma. Međutim, odredbama ZPPPA, a ni nekim drugim aktom nadležnog organa, nije propisan rok u kojem su obveznici dužni da propisane podatke dostave. U skladu s tim, obveznici nisu postupili suprotno zakonu, ukoliko poresku prijavu PEP-IPJ podnesu i posle 27. avgusta, s obzirom da je i na sajtu Poreske uprave, u vesti koja je objavljena 23. 8. 2018. godine, navedeno da se ovi podaci dostavljaju “počev od 27. 8. 2018. godine”.

Nepreciznost odredbi člana 25. stav 1. tačka 1) ZPPPA, koje su u primeni od 27. avgusta 2018. godine, doprinela je tome da su poreski obveznici imali brojna pitanja. Na osnovu tih pitanja, u tabeli prikazujemo sistematizovane odgovore na osnovu kojih proizlazi kada obveznici jesu, odnosno nisu dužni da pojedine podatke dostavljaju Poreskoj upravi.

PORESKA KANCELARIJA TATIĆ d.o.o.

©Copyright 2017 | All Rights Reserved.