Pretraga vesti

Unesite pojam za pretragu vesti
  • SVE GODINE
  • 2020.
  • 2019.
  • 2018.
  • 2017.
  • 2016.
  • 2015.
  • 2014.
PRETRAGA

PKT VESTI

Objavljene su kamatne stope za koje se smatra da su u skladu sa principom "van dohvata ruke" za 2021. godinu

22. 3. 2021.

Ministar finansija doneo je Pravilnik o kamatnim stopama za koje se smatra da su u skladu sa principom „van dohvata ruke“ za 2021. godinu. Pravilnik je objavljen u Službenom glasniku RS broj 24/21 od 19. marta 2021, a stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja tj. 27. marta 2021. godine.  

Kao što i sam naziv pravilnika govori, propisane kamatne stope odnose se na utvrđivanje poreza na dobit za 2021. godinu, a mogu se primenjivati i za potrebe obračuna poreza na dobit po odbitku u slučaju isplate prihoda od kamate povezanom nerezidentnom pravnom licu. 

Kamatne stope su objavljene kako bi povezana lica unapred mogla da znaju za koje kamatne stope će se smatrati da su u skladu sa principom "van dohvata ruke" za tekuću godinu.