Pretraga vesti

Unesite pojam za pretragu vesti
 • SVE GODINE
 • 2020.
 • 2019.
 • 2018.
 • 2017.
 • 2016.
 • 2015.
 • 2014.
PRETRAGA

PKT VESTI

Objavljena je dodatna instrukcija za sve korisnike javnih sredstava i za izdavaoce elektronskih faktura na osnovu profakture (ponude)

10. 6. 2022.

Na internet stranici Ministarstva finansija (www.efaktura.gov.rs) objavljene su:

 • Instrukcija za sve korisnike javnih sredstava koji vode svoje podračune u okviru konsolidovanog računa trezora i plaćanja izvršavaju u okviru platnog sistema Uprave za trezor – prema kojoj je prilikom plaćanja po profakturi (ponudi) neophodno koristiti šifru plaćanja 290 – druge transakcije, a u pozivu na broj odobrenja obavezno je navesti tačan broj profakture (ponude);
 • Instrukcija za izdavanje elektronske fakture / avansne fakture plaćene na osnovu profakture (ponude) – prema kojoj je izdavalac elektronske fakture / avansne fakture u obavezi da u odgovarajuće polje u Sistemu elektronskih faktura (broj narudžbenice/broj fakture/broj ponude) unese broj profakture (ponude) identičan onome na osnovu koje je izvršeno plaćanje;
 • Instrukcija za operaciju otkaza zaduženja dužnika – prema kojoj je izdavalac elektronske fakture (poverilac) u obavezi da u CRF-u izvrši operaciju otkaza zaduženja dužnika, kako se isti ne bi ponovo zadužio za iznos koji je već izmiren po prethodno izdatoj profakturi (ponudi).

U vezi sa ovime, objavljena je i važna napomena da operacija otkaza zaduženja dužnika u CRF-u, ne proizvodi nikakvo dejstvo na izdatu elektronsku fakturu u Sistemu elektronskih faktura.