Pretraga vesti

Unesite pojam za pretragu vesti
 • SVE GODINE
 • 2020.
 • 2019.
 • 2018.
 • 2017.
 • 2016.
 • 2015.
 • 2014.
PRETRAGA

PKT VESTI

Objavljen je časopis Porezi i računovodstvo broj 6/23, a očekuje se i objavljivanje novog (jedinstvenog) Pravilnika o elektronskom fakturisanju

3. 6. 2023.

Časopis Porezi i računovodstvo broj 6/23 dostupan je u aplikaciji Porezi Online od 3. juna, dok štampano izdanje pretplatnici mogu da očekuju od ponedeljka 5. juna 2023. godine. 

U novom broju časopisa (na 160 strana) objavili smo: 

 1. 15 tekstova, 
 2. 11 poreskih kratkih tema i
 3. 39 mišljenja Ministarstva finansija.

Novi (jedinstveni) Pravilnik o elektronskom fakturisanju konačno će, prema našim saznanjima, biti donet; njegovo objavljivanje očekuje se početkom juna. Pravilnik će se primenjivati od 1. jula 2023. godine, a početkom primene novog pravilnika prestaju da važe tri pravilnika koja su ranije doneta, i trenutno su u primeni. To znači da će mesec jun proći u znaku priprema za primenu novog pravilnika, povodom čega ćemo organizovati treninge i konačno završiti priručnik: Elektronsko fakturisanje i evidentiranje obračuna PDV-a u SEF-u. Naime, ovo kapitalno izdanje nismo mogli da objavimo ranije, iako smo ga najavili još krajem prošle godine, jer je Ministarstvo finansija – u odnosu na inicijalne najave – dosta kasnilo sa donošenjem ovoga akta. Novi pravilnik svakako podrazumeva brojne novine i izvesna poboljšanja, pa će to biti glavna tema narednog broja časopisa.

Kao temu novog broja izdvojili smo unos podataka u Pojedinačnu i Zbirnu evidenciju, u skladu s izmenama i ispravkama SEF-a izvršenim krajem aprila. Osim toga, u oblasti elektronskog fakturisanja i PDV-a bavili smo se pitanjem formalne (ne)ispravnosti elektronskih faktura u slučaju kada podaci o nazivu i adresi izdavaoca i/ili primaoca nisu iskazani na odgovarajući način.

Naime, nakon poslednjih izmena SEF-a, koje su u produkcionoj verziji SEF-a dostupne počev od 8. maja ove godine, ponovo je aktuelizovano pitanje načina na koji treba da budu iskazani podaci o nazivu i adresi obveznika u elektronskim fakturama. Razlog za to je činjenica da je ovim izmenama izvršeno izjednačavanje izgleda (prikaza) elektronske fakture u PDF i XML formatu, u pogledu podataka o izdavaocu i primaocu, na način da PDF dokument koristi podatke o izdavaocu i primaocu isključivo iz XML datoteke, što u praktičnom smislu za posledicu ima to da se identifikacioni podaci o izdavaocu i primaocu elektronske fakture (poput naziva i adrese) u PDF formatu povlače iz internog registra, odnosno lokalne baze korisnika SEF-a, odnosno izdavaoca elektronske fakture, a ne iz registra korisnika SEF-a, što je ranije bio slučaj. Problem je nastao zbog činjenice da mnogi korisnici SEF-a u internom registru nemaju ažurne, odnosno ispravne i usaglašene identifikacione podatke o svojim poslovnim partnerima.

U oblasti ličnih primanja, osim tekstova o nepunom radnom vremenu, pažnju će privući tekst o uticaju novog načina kupovine karata u javnom prevozu na prava zaposlenog i visinu neoporezivog iznosa po osnovu naknade troškova prevoza. Naime, u sistemu javnog prevoza na teritoriji grada Beograda, počev od 17. maja 2023. godine, primenjuje se novi integrisani tarifni sistem (ITS), što je otvorilo određena pitanja – i to kako u pogledu primene radnopravnih propisa, tako i u pogledu primene poreskih propisa. Kao posebno interesantno izdvojilo se pitanje tretmana dodatnih troškova koje zaposleni mogu imati prilikom kupovine karata za javni prevoz, bilo da je reč o kartama u elektronskom ili papirnom obliku.

PKT TRENINZI U JUNU

Trening 16. juna: Utvrđivanje i izmena osnovice za PDV - opšta i specifična pravila izdavanja faktura i dokumenata o izmeni osnovice u SEF-u

Trening 21. juna: Zarada i druga primanja zaposlenih – pravila oporezivanja i pravni aspekti 

PRIJAVA ZA TRENINGE